Matr. nr. 96 (12-39)

Vittrupsvej 9 2015

Snedker Mogens Larsen køber grunden i juni 1825. Han går straks i gang med at bygge hus. Det står færdigt og bliver takseret og brandforsikret i december samme år (vis). Det er stort hus, på 14 fag (27 alen langt = 17 m) i bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Der står ikke i beskrivelsen i taksationsprotokollen, at det havde udskud (udrykket væg og forlænget tag), men det kan man se af en senere beskrivelse, at det havde det - ud for 6 fag.  I huset var der indrettet 3 stuer 2 kamre og køkken. Det er ikke nævnt, at der var snedkerværksted, men det har der med stor sandsynlighed også været. Mogens Larsen var nordmand, født i Stavanger i 1780. Han kom til Løkken o. 1820, hvor han køber Vejhuset. Det sælger han da han køber grund i sydbyen. Han var gift med Ellen Jørgensdatter, der også var nordmand, født i Grimstad.

Huset takseres igen i 1845 efter en ombygning (vis). Huset har nu fået grundmur mod syd. Resten er stadig af bindingsværk. Mod nord er der udskud ud for 6 fag og endevæggene er bræddebeklædte.  Stråtaget på den ene side er endvidere erstattet af tegl. Huset rummer nu 2 stuer og 4 kamre, gang og køkken med skorsten og bageovn, samt snedkerværksted og materialekammer. Der er endvidere bygget et tørvehus nordvest for huset på 5 fag, i bindingsværk med klinede vægge og stråtag.

Mogens Larsen og Ellen Jørgensdatter dør med få dages mellemrum i december 1855 og sønnen Michael Mogensen overtager hus og forretning, han var også snedker. Han var ugift søsteren bor hos ham som husholderske. Den 18. april 1960 drukner Michael Larsen under fiskeri. Han var taget på havet sammen med brødrene Nicolai og Christen Bach (Hannes Hus) og disses svoger Anders Buhelt. De omkom også. De var taget afsted i stille vejr, men blev overrasket af en pludselig storm. Båden kæntrede på vej gennem brændingen ved Grønhøj.

I 1864 står rebslager Lauritz Neve som ejer af huset. Han må have overtaget det fra boet efter Michael Larsen. Han opdeler huset i 2 dele. Den vestre del på 6 fag, som han sælger til skrædder Andres Christian Jensenen, og den østre del på 8 fag, som han sælger til daglejer Peder Pedersen Skive. Anders Christian Jensens del får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 96.

Anders Christian Jensen sælger til Jens Andreas Christensen i 1880. Han sælger igen i 1888. Senere ejere er: 1888-1902 fisker Thomas Peder Jensen, 1902-1911 Sadelmager Carl Chr. Andersen, 1911-1916 Peter Jørgen Pedersen, 1916-1932 fisker Bertram Pedersen, 1933-1964, Jens Ellitsgaard.