Hoteldirektør Lauritz Jensens stateligt beliggende sommervilla Bjergbakken ligger ikke længere på Furrebys højeste klittop, men arkitektonisk havde villaen tydelige henvisninger til den dyrkelse af naturen, der satte gang i byggeriet af de klassiske sommervillaer.

Bjergbakken

En stor velproportioneret hovedfløj vendt mod havet med stråtag, halvvalm og skodder er suppleret af en fin sidefløj, hvor træbeklædninger i forskellige variationer netop refererer til træhusbyggeri tilpasset naturen. Specielt sidefløjens træespalier på sydfacaden er en smuk detalje, der ikke ses så ofte, men som giver hele huset karakter.
Det var i 1913, at hoteldirektør Jensen, Aalborg, købte nogle klitarealer i Furreby af strandfoged Anthon Steensen og landmændene J. Sørensen, F. Nielsen og L.J. Pedersen. Han fik dog først skøde på arealet 24. december 1914. Han valgte den højeste klittop til den flotte sommervilla, som han lod opføre i 1913, og ejendommen fik navn efter klitten, Bjergbakken. I 1915 købte han otte tønder land klit af gårdejer Jens Sørensen, Nedergaard for 3.500 kr.

Billedet til venstre: Hotelejer Lauritz Jensen. Billedet til højre: Amalie og Lauritz Jensen gør klar til ridetur

Hans hustru, Amalie Jensen, og deres børn boede i sommervillaen i sommerferien, og hele familien tog ofte derud for et par dage ad gangen hele sommeren igennem. Det var en dejlig afslapning for ægteparret Jensen at komme til havet og komme væk fra det daglige arbejde på Hotel Phønix i Aalborg.
Når familien skulle til sommervillaen i Furreby, spændte de ofte ridehestene for jagtvognen og kørte til Blokhus, og så fortsatte de ad stranden til Løkken. Særlig meget nød de at være i huset, når familiens rideheste var med. Så red de lange ture langs stranden eller i området ved Løkken.
Deres kusk var med i sommerhuset, og han hjalp også hotelejeren med haven i Furreby. Hvert år var de lige spændt på, om haven var der endnu, når de kom derop om foråret. Det var den som regel ikke.

Der samles svampe på markerne i Furreby

Stormen havde blæst den til Børglum Kloster, men Lauritz Jensen gav ikke op, og forsøget med at anlægge have blev gentaget hvert år. Langt større held havde de med at samle champignoner. I nærheden af huset var der flere arealer med champignoner, og de var begge ivrige svampejægere, så de tog også til Furreby langt hen på efteråret for at finde svampe.
Lauritz Jensen, der var født 1865, døde i 1934, så han oplevede ikke, at tyskerne nedrev hans sommervilla i Furreby. Ejendommen blev skiftet til Amalie Jensen den 22. marts 1939.
I 1940 besatte tyske tropper Danmark. I slutningen af 1941 besluttede tyskerne at bygge et forsvarsværn langs Jyllands vestkyst, Atlantvolden, som den blev kaldt. Løkken blev under besættelsen udbygget til en tysk støttepunktsgruppe bestående af både infanteristillinger og kystbatteri.
I byens yderområder og i plantagen midt i byen ligger endnu mange bunkere fra den tid. På stranden nord for Løkken ved Furreby ligger nu næsten et helt kystbatteri på stranden som et resultat af, at Vesterhavet har gjort indhug i klitterne. Flere af bunkerne ligger endda ude i havet. Batteristillingen ved Furreby blev først påbegyndt i januar 1943 til forsvar af Jammerbugten.
Tyskerne har måske været bange for, at den store sommervilla på Bjergbakken var for tydeligt et kendingsmærke for de allierede at sigte efter. Derfor fjernede tyskerne familien Jensens elskede sommerlandsted. Der blev i stedet for bygget bunkeranlæg på stedet. Samtidig boede den tyske kommandant i Aalborg på Hotel Phønix, så det må have været svært for Amalie Jensen at have ham boende, når tyskerne samtidig fjernede sommervillaen i Løkken sommeren/efteråret 1944.

Bjergbakken set fra stranden ca. 1920

 

Efter sigende forsøgte Amalie Jensen at udstykke det store klitstykke på 13 tønder land, men kommunen ville ikke give tilladelse til det, så det blev først solgt, efter at hun var død.
Anders Skjødsholm, Holger Christensen og Søren Kjeldsen købte den store klitgrund af dødsboet den 27. november 1953 for 15.000 kr. og udstykkede den.
Familien Jensen ejede og drev Hotel Phønix i Aalborg i mere end en menneskealder. Lauritz og Amalie Jensen blev viet i Horsens den 26. april 1895. Det var et formiddagsbryllup, og samme dag gik bryllupsrejsen til deres nye hjem på Hotel Phønix.
Amalie og Lauritz Jensen havde flere gange Kong Frederik den Ottende som gæst på hotellet. Engang da han var på et længere besøg i Aalborg, boede majestæten en hel uge i Jensens private lejlighed. Det var kongelige og festlige dage, og byens borgere strømmede til for om muligt at få et glimt af kongen. To røde skilderhuse var anbragt på hver sin side af indgangen til hotellet, hvor to gardere stod æresvagt for majestæten.
De første 39 år drev de hotellet sammen, og efter Lauritz Jensens død i 1934 fortsatte fru Jensen driften sammen med sønnen Helge som direktør. Han havde skiftet navn til moderens pigenavn, Skou. Han blev i 1947 gift med den kendte solodanser og skuespiller Ulla Poulsen Skou. I 1945 fejrede Amalie Jensen 50 års jubilæum som hotelvært og ejer af Hotel Phønix.
Da Amalie Jensen døde i 1953, drev sønnen og svigerdatteren Hotel Phønix videre.