Matr. nr. 20h Furreby

Søren Chr. Jensen og Søren Levinsen bygger, mens de driver skudehandel på matr. nr. 76 i kompagniskab (1849-52), en bygning til østre ende af Niels Jensen Thises enke Dorthea Nielsdatters hus. Bygningen var 12 alen lang og indrettet til pakhus og stald. Da Søren Levinsen i 1859 sælger sin skudehandel i Løkken til Jens Peter Larsen, indgår det store pakhus og bygningen i forlængelse af Dorthea Nierlsdatters hus ikke i handlen. Sidstnævnte sælger han til Christen Nielsen Thise senere i 1859. Denne havde i 1852 købt de 2 østlige fag af morens hus og boede der med sin familie. Han ombygger pakhus/stalden og udvider også mod øst med yderligere nogle fag. I 1865 deler han det ombyggede og .udvidede hus op i 2 halvdele, og den vestlige del sælger han til urmager og købmand Nicolai Pedersen. De 2 dele får ved matrikuleringen i 1883 matr. nr. 20h og 20i.

Nicolai Pedersen sælger ejendommen til skipper Svenning Nielsen Kaastrup i 1879. Ved tidligere tinglæsninger har grunden fået anmærkninger i Skøde- og panteprotokollen om mangelfuld adkomst. Det får Svenning Nielsen Kaastrup klaret i 1894 med et skøde fra Søren Mølggard. Efter Svenning Nielsen Kaastrups død i 1897 sælger enken Ane Kaastrup ejendommen til Frederik Andersen, der sælger den videre til Johanne Jensen i 1899.

 

 ***********

Johanne Jensen kom fra Vrejlev og var blevet enke i 1897. Navnene på personerne på billedet haves ikke, men nogle af dem kan man godt gætte sig til. Den ældre kvinde længst til højre foran døren er uden tvivl husets ejer Joahnne Jensen. Manden i stolen er sikkert Jens Svenning Pedersen, der var veteran fra 1864 og boede til leje hos landpost Niels Mathias Jensen (Vrenstedvej 9). Personerne bag ham er det svært at sætte navn på, men det kan være nogle af naboerne eller familie. De to mænd på bænken til højre kunne godt være landpost Niels Mathias Jensen  (Vrenstedvej 9) til højre og landpost Lorentz Lorentzen Johannesen (Vrenstedvej 14) til venstre. Niels Mathias Jensen døde i 1904, så hvis antagelserne er rigtige, kan billedet dateres til før 1904. Det fremgår af billedet, at huset har fået fast tag. På Kirstine Lunds billede fra o. 1890 har det endnu stråtag.

Johanne Jensen sælger huset til Edvard Larsen i 1914, men formentlig kun for at skaffe penge. Hun bliver boende der til leje. De sidste år tilbringer hun på alderdomshjemmet i Løkken. Hun dør i 1931. Efter hendes død køber husholdersken Johanne Severine Johansen huset, så hun kan blive boende. I 1939 køber foreningen "Hjemstavnsmuseet for Løkken og Omegn" huset. Foreningen havde dog problemer med at finansiere købet og huset blev lejet ud det meste af tiden. Det sælges igen i 1969.