Marinus Christensens købmandsbutyik ca 1914

Vrenstedvej 76c

Ejendommen tilhørte oprindeligt skudehandler Anders Chr. Andersens skudehandlergård og blev sammen med matr. nr. 76c og 76 f (med pakhuset) udstykket fra denne i 1888 og solgt til Jens Svendsen Jensen. Det er formentlig ham, der bygger ny købmandsbutik med bolig ud mod Vrenstedvej (det hus, der ligger der i dag, Vrenstedvej 3-5). Han driver købmandsforretningen indtil 1899, hvor han ved mageskifte afhænder den til Christian Mortensen Christiansen Søndergaard. I bytte får han et hus i Nørresundby. Men det har ikke været så let at få købmandshandler til at løbe rundt på det tidspunkt, for Søndergaard går konkurs i 1907. Carl Hoffmann overtager forretningen fra konkursboet. Han går selv fallit efter nogle få år, efter sigende fordi han opkøbte fisk hos fiskerne til fast pris. Han flytter efter falitten til København, men bliver ved med at komme til Løkken som sommergæst til sin død i 1930.

Ejendommen (matr. nr. 76c, 76e og 76f Løkken samt 20e Furreby) købes på auktion i 1911 af maltgører Christen Christensen Løkken og kornhandler Christian Johansen fra Vrå i lige interessantskab. Christen Christensen overtager Chr. Johansens part i 1913 og bliver eneejer. Huset Vrenstedvej 3-5 bliver i 1914 udstykket i 2 dele. Den østlige del med købmandsbutikken overtages af sønnen Marinus. Han var født i 1887, havde fået sin handelsuddannelse i Ingstrup og havde endvidere arbejdet forskellige steder rundt omkring i landet, Inden han etablerer sig som selvstændig. Han er ikke med på billedet øverst, fordi han på det tidspunkt er indkaldt til militæret. I døren til højre står kommis Baggesen fra Ingstrup, der passede forretningen i den periode. 

I midten af 1930'erne bliver huset forsynet med en kvist ud mod Vrenstedvej. Kvisten udgjorde godt halvdelen af den facade, vi kender i dag. Den resterende del blev bygget på i 1966. Marinus Christensenes søn Henning bliver udlært i forretningen i 1835. Han overtager forretningen efter faren. Marinus Christensen dør i 1977.