Artikelindeks

Matr. nr. 76a (12-10/12-58)

På grunden matr. nr. 76 lå en af Løkkens store skudehandlergårde. Det første hus på grunden blev bygget i 1799 af Christen Christen Ingstrup. På det tidpunkt blev der bygget flere huse på det areal, der lå nord for Vrenstedvej og øst for torvet i Løkken. Inden, disse huse blev bygget, lå der her kun et enkelt hus, fisker Christen Berthelsens hus. På det første kort over Løkken fra 1807 kan ses, at antallet af huse nu er vokset til 4.

Vrenstedvej 7

Christen Christensens hus lå syd for skipper Jens Mogensen Bechs hus, der var bygget et par år tidligere, og helt op til grænsen mellem ejerlavet Løkken Ladeplads og ejerlavet Furreby By. Christen Christensen blev ikke boende i huset længe, han solgte det i 1802 til skudehandler Ole Juul, der drev skudehandel herfra under Englandskrigen 1807-14, hvor han var en af de store skudehandlere. Ole Juul får huset brandforsikret i 1803, derfor ved vi, at det var på 9 fag, af bindingsværk og havde stråtag. Efter krigen går det mindre godt for Ole Juul. Da han dør i 1817, betegnes han som forhenværende skudehandler og har åbenbart måttet opgive forretningen. Da var han kun 52.

Enken Kirstine Nielsdatter, der var datter af skudehandler Niels Jacobsen, overtager huset, men har svært ved at få det til at løbe rundt. I 1823 sælger hun de 2 østlige fag af huset til sømand Jens Svendsen, for at få kapital frigjort til at leve for, men hun ender som almisselem og må i 1836 sælge resten af huset til bødker Christian Brüchmann. Hun flytter til et hus i den nordlige del af Løkken, hvor hun dør i 1842. Ole Juuls Skudehandlerhus fungerer herefter i en periode som dobbelthus. I den vestlige del bor Christian Brüchmann indtil 1838 og efter ham Slagter Thøger Christian Kobber. I den østlige del bor Jens Svendsen indtil 1834, handelsmand Kjeld Sørensen fra 1834 til 1841 og efter ham bødker Christen Ottesen Munk. 

I 1845 bliver der så igen skudehandel i huset. To unge handelsbetjente, Søren Chr. Jensen og Niels Asp Geersen går i kompagniskab og køber i efteråret 1844 Christen Ottesen Munks del af huset og i foråret 1845 Thøger Christensen Kobbers del. De får hurtigt gang i forretningen. I 1848 køber de mere jord nord for deres grund af skudehandeler Nicolai Thomsen Jensen og bygger et 1-etages pakhus. Men i 1849 trækker Niels Asp Geertsen sig ud af kompagniskabet. Han køber Mogens Jensen Bechs gård og starter for sig selv. Hans halvpart overtages af Aalborg købmanden Søren Levinsen. Næste udvidelse er et nyt 3-etagers pakhus, som de bygger øst for deres ejendom på jord, de også købte af Nicolai Thomsen Jensen. Pakhuset stod færdigt i 1852. Samme år overtager Søren Levinsen Søren Chr. Jensen part og er herefter eneejer. 

Dagvognen foran det nye hus o. 1906

Han udvider i 1854 det store pakhus med en tilbygning, hvor der installeres en korntørringsovn. I 1859 sælger han imidlertid stuehuset med butiksbygning og det lille pakhus fra og beholder kun det store pakhus. Køber er Jens Peter Larsen, der først drev høkerhandel fra sit hjem i Vejby og senere fra Aagaard i Smidstrup. Han køber ikke det store pakhus af Levinsen, men bygger i stedet for sit eget pakhus syd for Vrenstedvej (Han blev kaldt Smørkræmmeren, og pakhuset, der stadig eksisterer, bærer stadig hans navn). Han var gift med Mette Nielsdatter (”Smørmette”). Jens Peter Larsen ser i tide, at de gyldne tider for skudehandlen i Løkken vil få en ende. I 1867 sælger han forretningen til Anders Chr. Andersen og flytter til København. Senere flytter han til Nørresundby. 

Anders Chr. Andersen kom til Løkken fra Nr. Saltum, hvor han var gårdejer og høker. Han fik ikke succes som skudehandler. Tabet af skibe, og de dårligere konjunkturer for skudehandelen, efter jernbanen mellem Nørresundby og Hjørring åbnede i 1872, gjorde det af med hans opsparede kapital, og i 1888 opgiver han at drive købmandshandel og sælger stuehuset med butik og pakhuset syd for Vrenstedevej til Jens Svendsen Jensen. På matr. nr. 76, som han selv beholder bygger han nyt stuehus med stald og lade i nordenden. Han lever herefter af dagvognskørsel mellem Løkken og Hjørring, hvidtølsbrygning og det til gården hørende landbrug. I 1899 afhænder han også resten af ejendommem og dagvogskørslen til Søren Chr. Jensen Flensted. Anders Chr. Andersen dør imidlertid, inden endelig underskrift, og det bliver hans enke Ida Marie Madsen, der afslutter handlen. Ida Marie Madsen beholder selv grundstykket syd for Vrenstedvej, der udstykkes som matr. nr. 76 d. Hun flytter derover (Ingrid Ørums hus).

Søren Mølgaard malet af Lars Nielsen

Matr. nr. 76a med tilhørende jord syd for Løkken har herefter skiftende ejere, der også overtager dagvognskørslen. Denne bortfalder i 1913, da Løkkenbanen åbner. Ejer på det tidspunkt er Niels Jacobsen. Han bygger et lille husmandssted på jorden syd for Løkken og flytter hertil (matr. nr. 6c og 7g Aasendrup). Matr. nr. 76a sælger han til Søren Jensen Mølgaard, der indretter pensionat i bygningen.