Matr. nr. 77 (12-61)

Vrenstedvej 9 formentlig mens Martinus Nielsen ejer det

Niels Jensen Thise sælger i 1845 de 2 vestligste fag af huset med grunden nord og vest herfor til slagter Thøger Christensen Kobber, der bygger 5 fag til, så han får et hus på 7 fag. Dette hus takseres og brandforsikres i 1846 (vis). Huset havde udskud mod nord og på et fag mod syd. De 5 nye fag var med grundmur mod syd og i vestre ende. Mod nord og på de gamle fag er væggene af bindingsværk med blandingsmur, d.v.s. dels murede dels klinede vægge. Taget er tækket med strå. Huset var indrettet til stue, 3 kamre, gang, køkken og slagtehus.

Thøger Chr. Kobber var født i Rubjerg i 1792 som søn af gårdmand Christian Andersen og Maren Christensdatter. Han var bror til daglejer Morten Christensen Kobber i Furreby. De er tilsyneladende de første med tilnavnet Kobber i Løkken/Furreby. Bagrunden for tilnavnet kendes ikke, det er ikke noteret hos faderen Christian Andersen, hverken i kirkebogen eller ved folketællingen i 1801, selvom det må være knyttet til ham, da begge sønner får det. Han bliver i 1818 gift med Anne Kirstine Jensdatter, steddatter af gårdmand Peder Kodahl i Furreby. Thøger Chr. Kobber dør i 1852 og hans enke Ane Kirstine Jensdatter i 1856.

Huset sælges på auktion i 1856, hvor skudehandler Søren Levinsen er højstbydende. I forbindelse med auktionen  rejser såvel Søren Chr. Jensen som Søren Levinsen påstand om, at en del af huset er bygget på deres grund - den del der ligger i ejerlauget Løkken Ladeplads. Det er formentlig derfor, der først udstedes auktionsskøde på ejendommen i 1869. Dette skøde udstedes til John Mogens Jensen, som Søren Levinsen har overdraget sin ret til. I den mellemliggende tid ser det ud til, at Thøger Christernsen Kobbers søn Laurits Christian Tøgersen, der var matros og gift med Niels Andreas Grønbæks datter Johanne Marie Grønbæk, har boet i huset. Laurits Chr. Thøgersen dør imidlertid i 1865 kun 35 år gammel.

Huset o. 1890

John Mogens Jensen var handelsfuldmægtig og søn af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen. Han har i øvrigt faderen boende indtil denne dør i 1870. Nicolai Thomsen Jensen gik konkurs i1852. På listen over ejere ved matrikuleringen i 1871 er købmand Jensen angivet som ejer. Det må være John Mogens Jensen. Den del af ejendommen, der ligger i ejerlavet Løkken Ladeplads, får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 77. Den del, der ligger i ejerlavet Furreby By, får i 1883 matr. nr. 20f. I 1873 sælger John Mogens Jensen ejendommen til købmand Nicolai Pedersen, og emigrere til Amerika. Nicolai Pedersen ejer i forvejen matr. nr. 20h. 

Nicolai Pedersen sælger ejendommen til landpost Niels Mathias Jensen i 1883. Denne bor der til sin død i 1904, der iøvrigt er dramatisk, han drukner i et vandhul i Vrensted på en posttur, hvor der var orkanagtige vindstød. Niels Mathias Jensen lejer en del af huset ud til Jens Svenning Pedersen, der var invalid fra 1864, og som havde en husholderske boende hos sig. Han var blevet enkemand i 1896 og boede, inden han flyttede til Løkken, i Nr. Lyngby. Han lever af sin pension. Jens Svenning Pedersen bliver boende i huset til sin død i 1929. Niels Mathias Jensens enke, Else Kathrine Hansdatter sælger i 1905 ejendommen til sønnen Martinus Nielsen, der har boet i en del af huset forud. Han sælger i 1911 ejendommen videre til Anders Andersen. Huset har de efterfølgende år forskellige ejere. Matr. nr. 77 og 20f bliver i 1950 sammenlagt til matr. nr. 77. 

Huset er bygget en del om. Det fik tegltag i Niels Mathias Jensen tid og senere også en vinkelbygning og en ekstra etage.