Vrenstedvej 8 1999

Grunden udstykkes sammen med matr. nr. 76f (med pakhuset) fra matr. nr. 76c i 1909. Chr. Johansen og Chr. Christensen sælger det i 1911 til Jens Peter Sørensen, og det er formentlig ham, der bygger hus på grunden. Ejendommen sælges i 1914 til Christian Jeppesen. Han ejer den indtil 1932, hvor den sælges til Marius Fjordbak.