Matr. nr. 20e Furreby (76f, 76k) (12-55/110)

Pakhuset før 1914

Pakhuset på grunden blev bygget i 1862 af skudehandler Jens Peter Larsen, der blev kaldt smørkræmmeren. Han bygger pakhuset i forbindelse med købet af Levinsens skudehandlergård, fordi Levinsens store pakhus ikke fulgte med i handlen (vis). Pakhuset var på 20 fag, 40 alen langt, 17 alen bredt og 10½ alen højt. Det var i 2 stens grundmur op til 3½ alens højde og derover 1½ stens mur, havde tegltag, var opdelt i 3 etager og forsynet med jernvinduer i taget, 6 dobbelte porte og 62 lemme. Den underste etage var indrettet til pakhus med 3 binger (aflukker til opbevaring af varer), gæstestald og vognremise. De øvrige etager blev brugt til kornmagasin. Pakhuset blev takseret til 5.000 rigsdaler og blev en del af hans skudehandlergård.

Pakhuset set fra syd

Før Jens Peter Larsen byggede pakhuset, lå der et hus på grunden bygget af Niels Nielsen Møller. Det er lidt usikkert. hvornår dette hus blev bygget, men det er før 1826, hvor der blev optaget et lån i Huset. Niels Nielsen Møller var født i Vr. Thorup sogn i 1788. Han blev i 1810 gift med Karen Sophie Henrichsdatter, der var født i København, men opholdt sig i Furreby forud for brylluppet. De fik en søn døbt i Furreby kirke i 1816, og boede på det tidspunkt i Furreby. I 1822, da de fik endnu en søn døbt, boede de i Løkken, og havde på dette tidspunkt sikkert bygget huset på Vrenstedvej. Niels Nielsen Møller var sømand, men fiskede også og arbejdede som daglejer. Han får huset takseret og brandforsikret i 1841 (vis). Huset var 6 fag med udskud mod nord og opført af bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Det var indrettet med 2 stuer et kammer, køkken og bryggers. Det har været noget forfalden, for det blev kun takseret til 80 Rd.

Karen Sophie Henrichsdatter dør i 1845 og Niels Nielsen Møller vælger i 1846 at overdrage ejendommen til sønnen Henrik Nielsen mod, at denne indløser restgælden i huset. Henrik Nielsen sælger i 1851 huset videre til svogeren murer Just Christensen Mortensen og flytter til Blokhus. Salget sker med den klausul, at Niels Nielsen Møller skal have lov til at blive boende i huset, så længe han lever. Just Christensen Mortensen sælger huset videre til bødker Mads Christensen Mølgaard i 1855, stadig med klausul om bopælret for Niels Nielsen Møller. Denne dør som almisselem i 1855. Mads Christensen Mølgaard istandsætter huset og udvider det med aftægtsbolig og bødkerværksted. Han får huset omtakseret i 1856 (vis), hvor det  bliver takseret til 300 Rbd. 

Pakhuset som vandrehjem

I 1867 sælger Jens Peter Larsen skudehandlergården med pakhuset til Anders Chr. Andersen. Ejendommen får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 76. Den østlige del af pakhuset, der ligger i ejerlavet Furreby By, får senere matr. nr. 20e. Anders Chr. Andersen opgiver at drive skudehandel/ købmandshandel i 1888 og udstykker matr. nr. 76 i 3 dele. Matr. nr. 76c og 20e med købmandshandelen og pakhuset sælger han til Jens Svendsen Jensen, der via mageskifte overdrager den til Chr. Mortensen Christiansen Søndergård. Han går konkurs i 1907 og Carl Hoffmann overtager den fra konkursboet. Carl Hoffmann får også økonomiske problemer og kornhandler Chr. Johansen Vraa og maltgører Christian Christensen Løkken overtager ejendommen via auktionsretten i 1911. I 1913 køber Christian Christensen Chr. Johansens halvpart og bliver eneejer.

Matr. nr. 76c udstykkes i 1914 i 3 parceller. De 2 parceller nord for Vrenstedvej 76c og 76g overtager henholdsvis sønnen Marinus Christensen og svigersønnen Anders Thorup i 1918. Parcellen syd for Vrenstedvej 76f med den vestlige del af pakhuset forbliver Christian Christensen ejer af og da han er død, konen Mette Marie. I denne driver sønnen Jens kornhandel. Han får skøde på denne del af pakhuset i 1939.

Pakhuset malet af Axel Lundgreen

Den østlige del af pakhuset, matr.nr. 20e forbliver også i Christian Christensen og Mette Mariers eje. Den forpagtes først ud, men senere driver sønnen Magnus vognmandsforretning og landbrug herfra og senere igen vandrehjem. Han får skøde på denne del af pakhuset i 1939.

De to dele af pakhuset bliver matrikulært sammenlagt til matr. nr. 20e i 1950. Ejendommen overtages i 1973 af Eduart Bundgaard.