Matr. nr. 20 c og 20 d Furreby (12-69/12-93)

Vrenstedvej 14 formentlig før 1900

Jørgen Nielsen Møller køber et grundstykke og bygger hus på stedet i 1808. Han var født i Jetsmark sogn i 1775 og er første gang i kirkebogen registreret som boende i Løkken i 1811, hvor han og konen Kirsten Jensdatter, der var fra Ingstrup, får en søn døbt i Furreby kirke. Jørgen Nielsen er betegnet artillerist og er sikkert kommet til Løkken som stationeret hos militæret (Englandskrige 1807-1814). Han betegnes i folketællingrerne både som tømrer, snedker og drejer. Ved folketællingen i 1845 er Emanuel Michael Lehmann tømmersvend hos ham og bor i huset. Emanuel Lehmann bliver samme år gift med datteren Maren Johanne Jørgensdatter.

I 1849 overtager Emanuel Lehmann hus og forretning og fornyer og udvider huset til 10 fag (vis). Det er opført af bindingsværk med klinede vægge og stråtag og indrettet med storstue, gæstekammer, gang, dagligstue, sovekammer og køkken samt aftægtsafdeling til Jørgen Nielsen Møller og konen. Kirsten Jensdatter dør i 1853 og Jørgen Nielsen Møller i 1855. Datteren Maren Johanne Jørgensdatter dør i 1879, 44 år gammel, af indre svaghed står der i kirkebogen. Det tager tilsyneladende hårdt på Emanuel Lehmann, for han begår selvmord 5 måneder efter – han hænger sig. De efterlader sig 3 børn, hvis videre skæbne ikke kendes. Deres ejendele bliver solgt på en auktion 30.6.1859 (notits i Hjørring Amtstidende), og huset på auktion den den 13.9.1859.

Højestbydende på auktionen er Søren Chr. Jensen på vegne af Børglum Pastorats Fattigvæsen, der køber huset og indretter det til fattighus. I 1867  ombygges huset, det får grundmur i stedet for klinede vægge, og der indrettes flere boliger (5 kakkelovne mod tidligere 3), stråtaget beholder man. Men den 31. januar 1868 brænder det. I stedet for at genopføre huset som fattighus, sælger man ejendommen med hustomt og ret til at få udbetalt assurancesummen på auktion. Sognerådet køber i stedet for jord i Skøttrup og opfører en fattiggård. Højestbydende på auktionen er denne gang fragtmand Simomn Jensen.

Huset nogle år efter det øverste billede

Simon Jensen modtager branderstatningen men opfører ikke selv det nye hus på grunden. Det gør slagter Niels Chr. Hansen, men det forsikres i Simon Jensens navn. Taksationsforretningen holdes den 22.7.1870 (vis). Huset er på 9 fag i grundmur og med tegltag og indrettet til dagligstue, sovekammer, børnekammer, gang, spisekammer, køkken og bryggers. Der er også bygget et tørvehus på 5 fag. Med til ejendommen hører endvidere en lade, som Simon Jensen tidligere har købt af Conrad Christensen. Laden lå syd for, på matr. nr. 23 b og var opført af bager Martinus Koktved Rasmussen i 1856. Den var oprindeligt på 15 fag, indrettet med lo, lade heste- og kostald, karlekammer, vognremise og tørvehus, og var til brug for dyrkningen af matr. nr. 23, som Martinus Rasmussen købte af Nicolai Thomsens fallitbo i 1853 (vis). Han sælger imidlertid jorden til Conrad Christensen i 1859. Laden bliver i forbindelse med byggeriet af nyt stuehus afkortet med 4 fag (I 249).

Simon Jensen har, inden de nye bygninger opføres, lavet en aftale med slagter Niels Chr. Hansen og i 1873 bliver aftalen nedfældet i et skøde og tinglæst. Niels Chr. Hansen køber stuehuset og tørvehuset med tilhørende grund (senere matr. nr. 20c og 20d), laden bliver solgt til anden side (senere matr. nr. 20am).  I 1879 sælger Niels Chr. Hansen den østlige del af huset med et stykke grund til skrædder Christian Nielsen. Denne del får matr. nr. 20c. Den vestlige del af huset med tørvehuset og det meste af gruden, får matr. nr. 20d. Den beholder han i første omgang. Han sælger den til fisker Steen Ottesen i 1885.   

Landpost Lorentz Lorentz Johannesen køber matr. nr. 20c i 1886 og matr. nr. 20d i 1892. Lorentz Johannesen var født i Saltum, og gift med Ane Marie Mathiasen. Hun bliver boende i Nr. Saltum, da han flytter til Løkken og bliver post, bor der indtil sin død i 1899. Det er Lorents Johannesen, man ser på det øverste billede, ved døren og med den hvide jakke. Han er formentlig også med på det næste billede, bagerst i gruppen af mænd med hvid jakke, men uden kastet. Dette billede er taget nogle år efter det første. Man kan se, at lugen i husets gavl foroven er erstattet af et vindue, og de to små viduer blændet. Der er sikkert indrettet værelse på loftet. Man kan se af folketællingerne, at lorentz Johannesen havde forskellige lejere. Han dør i i 1922 og datteren Anne Marie Kirstine Pedersen gift med Niels Michael Pedersen overtager ejendommen. En af de senere ejere køber matr. nr 20am, så den igen kommer under ejendommen. Matr. nr. 20c, 20d og 20am sammenlægges i 1950 til 20d.

Vrenstedvej 14 2015