Matr. nr.100 (12-85b)

Vittrupsvej 5 2015

Thomas Pedersen Bergen, der var smed, bygger i 1853 sammen med hjulmand Niels Peder Sørensen et dobbelthus. De to dele får ved matrikuleringen i 1871 henholdsvis matr. nr. 100 og 99. Husene bliver brandforsikret i 1953 (vis). Thomas Pedersen Bergens hus er på 9 fag, af bindingsværk med tavlemur og med tegltag. Det er indrettet med gang, dagligstue, sovekammer, spisekammer, køkken og smedværksted. Thomas Pedersen Bergen sælger huset allerede efter 3 år, i 1856. Hvorfor han vælger at sælge så hurtigt vides ikke.  

Køber i 1856 er tømrer Anders Vittrup, der kommer til Løkken fra Hjørring. Han var født i Nibe i 1832, og er altså helt ung, da han køber hus i Løkken. Han er også nygift, det var han blevet året før med Maren Kirstine Pedersen, der var husmandsdatter fra Rakkeby. Maren og Anders Vittrup bor i huset hele deres liv. De får 10 børn, hvoraf 2 dør som små. De dør med få måneders mellemrum i 1910 og 1911. Det er Anders Vittrup, Vittrupvej er opkaldt efter

Arvingerne sælger huset til maltgjører Chr. Christensen. Efter hans død bliver svigersønnen Emil Damsgaard ejer af ejendommen. Han sælger til Godi Jensen i 1949.