Matr. nr. 20bb Furreby (20bx,20ea Furreby )

Vendelbogade 18 2015

Grunden blev udstykket fra matr. nr. 20ad i 1888 og solgt af Jacob Pedersen til styrmand Søren Madsen, der bygger hus på grunden. Søren Madsen sælger til fisker Niels Andersen Nielsen i 1901. Han var gårdmandssøn fra Vittup, født i 1880. I 1899 bliver han gift med Ane Jacobine Thomsen, der var datter af Bødker Thomas Peter Thomsen

Grunden bliver i 1910 udvidet med en strimmel mod øst matr. nr. 20bx, og i 1912, hvor gaden bliver forlagt mod nord og forlænget til stationen, med et mindre stykke mod nord, matr. nr. 20ca. Niels Andersen Nielsen og Ane Jacobine Nielsen får 14 børn. Han dør i 1929. Hun bliver boende i huset til sin død i 1943. Arvingerne sælger i 1944 ejendommen til Chr. Bang, der i 1946 sælger den videre til Ejner Berthelsen.