Matr. nr. 20af Furreby (12-65b)

Vendelbogade 16 2016

På grunden og nabogrunden matr. nr. 20 bæ (tidligere 20ag) ligger et dobelthus,som blev bygget af Lars Froholt Nielsen og Peder Chr. Kaastrup i 1848. Grundene blev købt af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen, dog først med underskrift  af skøde i 1849. Husene blev takseret og brandforsikret mens de var under opførelse i 1848 (vis). Lars Froholt Nielsens del får ved matrikuleringen i 1883 matr. nr. 20af. han var søn af fisker Niels Olesen og sømand.  I 1851 bliver han gift med Peder Chr. Kaastrups søster Thormine Christine Kaastrup og de to sømænd bliver svogre. Han dør imidlertid allerede i 1851 eller 1852. Dødsfaldet er ikke registreret i kirkebogen for Furreby Sogn, så det må være sket et andet sted. Tomine Kaastrup gifter sig igen i 1854 med Knud Peter Thomsen, der også var sømand. Det er derfor ham, der står som ejer, da dobbelthuset takseres igen i 1855 (vis). Det var på 7 fag, af bindingsværk med tavlemur i sønder side og østre ende og klinede vægge mod nord, samt stråtag. Indrettet til storstue, gang, dagligstue, pultekammer, sovekammer, spisekammer, køkken og bryggers.

Knud Peter Thomsen dør i 1876, og Thomine Kaastrup bliver enke 2. gang. Af hendes børn er det kun Lars Larsen Froholt fra 1. ægteskab, der overlever til voksenalderen. De 3 børn, hun havde med Knud Peter Thomsen, dør alle i teenager-alderen. Lars Larsen Froholt bliver fisker og forbliver ugift og bliver boende sammen med sin mor i matr. nr. 20af. Hun overdrager ejendommen, sammen med matr. nr. 20ag, som hun har købt af svigerinden efter denne blev enke, til sønnen i 1887.

I 1912 bliver gaden forlagt nord om huset, men den grundstrimmel, der kommer til at ligge nord for, er smal og bliver senere integreret i matr. nr. 20ag, senere ændret til 20cn. I 1917 sælger Lars Larsen Froholt ejendommen til fisker Otto Ottosen, der inden købet boede i nabohuset sammen med moren. Otto Ottosen er en af de redningsmænd, der drukner ved redningsbådens forlis i 1929. Enken Laura Marie Ottosen bliver boende i huset til 1962, hvor hun sælger til Viggo Frydenlund Jensen.