Matr. nr. 20 bæ Furreby (20ag Furreby) (12-65a)

Vendelbogade 14 2016

På grunden og nabogrunden matr. nr. 20 af (tidligere 20ag) ligger et dobelthus,som blev bygget af Lars Froholt Nielsen og Peder Chr. Kaastrup i 1848. Grundene blev købt af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen, dog først med underskrift af skøde i 1849. Husene bliver takseret og brandforsikret mens de er under opførelse i 1848. (vis). Peter Chr. Kaastrup ejer den vestlige del af dobbelthuset, der ved matrikuleringen i 1883 får matr. nr. 20ag. Huset takseres igen i 1855, hvor den endelige forsikringssum fastsættes (vis). Det var på 7 fag, af bindingsværk med tavlemur i sønder side og vestre ende og klinede vægge med nord, samt stråtag. Indrettet med storstue, gang, dagligstue, sovekammer, spisekammer, køkken, bryggers og pultekammer.

Peter Chr. Kaastrup var sømand og søn af Niels Kaastrup. Han og Lars Froholt var svogre. Lars Froholt var gift med søsteren Thormine Kaastrup. Peter Chr. Kaastrup bliver senere styrmand og skipper. Han dør ved en kæntring med redningsbåden under forsøg på at redde besætningen fra briggen ”Ruth” i 1873. Enken Caroline Kirstine Jensdatter bliver boende i huset, men sælger det mellem 1880 og 1887 til svigerinden Thormine Kaastrup i den anden del af dobbelthuset. Det er i alt fald hende, der står som ejer i 1887, hvor skødet på huset bliver overdraget til Lars Larsen Froholt (søn af Lars Froholt Nielsen og Thormine Kaastrup) sammen med skødet på den anden del af dobbelthuset.

Larts Larsen Froholt bor selv sammen med moren i den østlige del af dobbelthuset, matr. nr. 20af. Den vestlige del af huset på matr. nr. 20ag lejer han ud, først til fisker Laurits Anton Mortensen og senere fra slutningen af 1890’erne til fisker Steen Ottosen. Steen Ottosen var halvbror til Valentinusen-brødrerne og var med familien rejst til Amerika i 1892 for at slå sig ned derovre. Men forholdene har åbenfart ikke svaret til forventningerne, for ved folketællingen i 1901 er han registreret som boende på matr. nr. 20ag, og er dermed vendt tilbage til Løkken sammen med familien. Steen Ottosen dør i 1910.

Henning Hvilshøj Christensens malerværksted

I 1910 udstykker Lars Larsen Froholt matr. nr 20ag i en vestlig del med huset, der får matr. nr. 20bæ, og en østlig ubebygget del, der beholder matr. nr. 20ag. Matr. nr. 20bæ sælger han i 1911 til Steen Ottosens enke Ellen Anna Ottosen, der bor i huset sammen med sønnen Otto Ottosen og dennes familie. I 1912 bliver gaden forlagt nord om huset, og matr. nr. 20 bæ bliver delt i en nordlig og en sydlig del. Den nordlige del frastykker og sælger Anne Ottosen i 1917. Samme år køber Otto Ottosen matr. nr. 20af af Lars Larsen Froholt, og matr. nr. 20bæ bliver derfor solgt, da Anna Ottosen dør i 1919. Køberen er landpost Jens Anton Nilesen.

Jens Anton Nielsen sælger i 1922 ejendommen til bogtrykker P. C. Christensen (Løkken Avis), der dog allerede i 1923 sælger det videre til sønnen Henning Hvilshøj Christensen og i stedet for køber et hus på Houmannsvej. Henning Hvilshøj Christensen ejer huset indtil 1931, hvor han sælger til Frederik Nielsen. Ejendommen har herefter skiftende ejere, indtil murermester Peter Hartmann Andersen køber det i 1949.