Matr. nr. 20kæ Furreby (28, 51c og 20ea, 20bv Furreby)

Vendelbogade 10 2015

Matr. nr. 20kæ udstykkes fra matr. nr. 20bt i 1975, hvor Svend Brix sælger grunden til Kurt Jacobsen.

Grunden er sammenstykket af matrikelnumrene 28, 20ea, 51c og 20bv samt tidligere gadeareal. Gadearealet stammer fra gadeforløbet fra før 1912, hvor den slog et knæk øst for matr. nr. 28 og gik syd om dobbelthuset, matr. nr. 20bæ og 20af (Vendelbogade 14 og 16). I forbindelse med åbningen af jernbanen i 1913 blev gaden forlagt mod nord og fik det nuværende direkte forløb. Det gamle vejforløb gik midt hen over den nuværende grund (matr. nr. 20kæ) i øst-vestlig retning.

Matr. nr. 28

Udgjorde den østlige del af grunden. Det var oprindeligt en del af det grundstykke med 3 fag hus, som Peder Nielsen Jensen køber af Niels Pedersen Kaastrup i 1852. Han bygger et nyt hus på grunden. I 1873 opdeler hans enke, Mette Birgitte Andersen huset i 2 dele. Den vestlige del, som får matr. nr. 29, sælger hun. Den østlige del, matr. nr. 28, bliver hun selv boende i. I 1884 bliver Mette Birgitte Andersen datter, Ane Oline Pedersen gift med rebslager Ole Chr. Jensen. Han køber matr. nr. 29 i 1885, og Mette Birgitte Andersen flytter ind til datteren og svigersønnen. I 1887 sælges matr. nr. 28 til Anders Jensen.

Det hus, Anders Jensen køber er meget lille, 8½ alen og det bliver udvidet på et tidspunkt, formentlig umiddelbart efter Anders Jensen har købt det. Han bor ikke selv i huset og tilsyneladende heller ikke et andet sted i Løkken, han er ikke registreret i folketællingerne. Derfor vides der ikke noget om ham, Han lejer huset ud til Jens Jørgen Jensen, født i Storvorde og fisker men under fattigforsørgelse. Så han har formentlig ikke selv haft råd til at købe hus. Jens Jørgen Jensen drukner i 1895 under fiskeri ved Hirtshals, hvor han bliver fundet inddrevet på stranden. Hans enke Agnete Jensen bliver boende i huset sammen med deres 5 børn, hun får privat understøttelse. Hun køber huset i 1918, men overdrager det i 1920 til sønnen Jens Jørgen Jensen, der også er fisker.

Jens Jørgen Jensen køber efterfølgende de andre matr. nr. der indgår i senere matr. nr. 20kæ. Der findes et luftfoto af grundene fra 1932/33. Da er huset på matr. nr. 28 væk, så det være Jens Jørgen Jensen, der river det ned. Det sker formentlig, i forbindelse med han bygger hus på matr. nr. 20ea, som findes på luftfotoet. I 1934 sælger han grunden  til Peder Brix sammen med matr. nr. 20ea

Matr. nr. 20ea Furreby

Matr. nr. 20ea udgjorde den nordøstlige del af grunden. Den blev udstykket fra matr. nr. 20ah i 1921 og var en del af den strimmel af 20ah, der kom til at ligge syd for det nye gadeforløb etableret i 1912. Jens Jørgen Jensen køber den af Carl Martinus Andersen i 1923. Det var et ubebygget grundstykke, men Jens Jørgen Jensen bygger hus på det, inden han i 1934 sælger det til Peder Brix sammen matr. nr. 28

Matr. nr. 51c og 20bv Furreby

De to grundstykker udgjorde den sydlige del af grunden. De blev udstykket fra henholdsvis matr. nr. 51b og matr. nr. 20ø i 1909, hvor Johan Peder Adelsen sælger dem til arbejdsmand Anders Chr. Olesen. På matr. nr. 51b og 20ø lå Henning Svennvigs skudehandlergård. Den bliver delt i 3 dele ved udstykningen i 1909. På den del, Anders Chr. Olesen køber, ligger en bygning, der blev anvendt til ko/fårestald. Den ombygger han tilsyneladende til bolig, for han er registreret som boende der i folketællingerne. Han dør i 1916 og enken Ane Kjerstine Olesen sælger ejendommen til Jens Jørgen Jensen i 1932. Han sælger den straks videre til Carl Chr. Svenningsen. Ejendommen sælges i 1944 til Svend Brix. Matr. nr. 51c og 20bv bliver i 1950 matrikulært sammenlagt til 20bv.

Matr. nr. 28, 51c, og 20ea, 20bv Furreby

Jens Jørgen Jensen sælger matr. nr.28 og 20ea til Peder Brix i 1934. Peder Brix ejer i forvejen naboejendommen matr. nr 20bt og 20bæ, hvorfra han driver busvognmandsforretning, og købet sker for at få mere plads til busserne. På matr. nr. 28 bliver der etableret vaskeplads med tankanlæg. Huset på matr. nr. 20ea bliver brugt til chaufførbolig. Ejendom og forretning bliver i 1841 overdraget til sønnen Svend Brix. Han køber i 1944 matr. nr. 51c og 20bv af Carl Chr. Svenningsen.

Matr. nr. 20bt, 20dæ, 20bv og 20ea bliver i 1957 matrikulært sammenlagt til matr. nr. 20bt. Matr. nr. 20kæ bliver udstykket i 1975, da havde Svend Brix solgt sin forretning. Den kommer foruden en del af matr. nr. 20bt til at omfatte matr. nr. 28.