Matr. nr. 31a (31) (12-50)

Vendelbogade 4 i 1930'erne

Brødrene Mogens Christoffer Pedersen Kaastrup og Niels Pedersen Kaastrup bygger i 1823 et fælles hus på en grund syd for senere Vendelbogade. Huset var på 14 fag, 38 alen (24 m) langt (vis). Det var af bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Der var kun et køkken men med 2 skorstene. Desuden var der 4 stuer 3 kamre og bryggers. Huset var bygget efter aftale med Pastor Albrechtsen, Børglum, der ejede jorden. I 1825 køber Mogens Kaastrup grunden af Albrrechtsen (10 x 20 Alen)

I  1836 køber Mogens Kaastrup et grundstykke vest for huset og Niels Kaastrup et grundstykke øst for huset. Det giver plads til en ombygning og udvidelse af huset til et dobbelthus med 2 adskilte boliger. Dobbelthuset takseres i 1837 (vis). Mogens Kaastrups del af huset, den vestligste del, var på 9 fag, af bindingsværk med klinede vægge, der overalt var beklædt med brædder, og stråtag. Det var indrettet til 2 stuer, 3 kamre, køkken, bryggers, tærskelo og bing (rum til opbevaring af materialer). Ejendommen får senere matr. nr. 31.

Mogens Kaastrup var født i 1792 i Grimstad i Norge. Han kommer til Løkken før 1817, hvor han i 1917 bliver gift med Else Marie Sørensdatter og i kirkebogen står som skudematros bosat i Løkken. Hun er tjenestepige i Løkken. Han bliver senere skipper. Else Marie Sørensdatter dør i 1831 og han gifter sig igen, formentlig i 1833 – med Christiane Marie Christensdatter født i Kristansand i Norge. I 1850 køber Mogens Kaastrup jorden vest for sin grund mellem denne og senere Nørregade og jorden sønden for ned til Peder Bødkers grund..

Moges Kaastrups hus omtakseres i 1855 (vis), hvor det er fornyet og udvidet til 10 fag, sikkert i forbindelse med at han får bevilling som skudehandler. Det ombyggede hus havde kun klinede vægge med bræddebeklædning i søndre side og vestre ende. Mod nord var der bindingsværk af blandingstømmer med tavlemur (murede felter). Skudehandlerbevillingen frasiger Mogens Kaastrup sig dog allerede i 1858 igen, og det ser ud til, at han på sine gamle dage også fisker foruden at være skipper.

I 1860 sælger han et stykke af grunden til bager Anders Peter Andersen (senere matr. nr 33), og i 1864 bliver huset opdelt i 2 dele, den vestlige del på 4 fag (matr. nr.32) sælger han til enken Kirstine Simonsen Højen og den østlige del på 6 fag (matr. nr. 31) til Anders Nielsen med det vilkår, at de har lov til at blive boende i huset så længe de lever. Salget er han sikkert tvunget til for at skaffe penge til at leve for. Mogens Kaastrup dør i 1875, Christiane Christensdatter i 1880. De sidste år får hun fattighjælp.

Anders Nielsen var tømrer og født i Birkelse. Han bliver i 1865 gift med Agnete Nielsen fra Lyngby. De får 11 børn, så de har haft brug for plads i huset. Agnethe Nielsen dør i 1904, og Anders Nielsen får derefter Anne Jørgine Nielsen (født Jensen) som husholderske. Hende sælger han huset til 1910, men bliver boende der sammen med hende. Ane Jørgine Nielsens arvinger sælger i 1928 huset til fhv. landmand Thomas Peter Petersen. Han køber også matr. nr. 32 i 1930. I 1931 sælger han begge ejendomme til Peter Valdemar Eriksen, der også ejer matr. nr. 33. Denne beholder matr. nr. 32, men sælger matr. Nr. 31 (ændret til nr. 31a som følge af en mindre skelændring) videre til Otto Hansen i 1936. Skomager Sone Poulsen køber ejendommen i 1948.

Vendelbogade 4 2015