Matr. nr. 31b (32)

Vendelbogade 2 (inderst i hjørnet) i 1930'erne

Stine Høien køber i 1864 de 4 vestligste fag af Mogens Kaastrups hus med tilhørende grund. Ejendommen får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 32

Kirstine Simonsdatter som hendes rigtige navn var, bliver født i 1819 som datter af Christen Simonsen Høien og Karen Marie Christensdatter. Hendes mor bliver tidlig enke og må forsørge børnene som væverske. De boede på matr. nr. 20q Furreby (Den Skæve Linie 4). Kirstine bliver boende hjemme til hun er 26, hun har sikkert hjulpet moderen med vævning. Men i 1846 flytter hun til Aalborg. Senere flytter hun til Hjørring, hvor hun bliver tjenestepige hos købmand Poul Chr. Nielsen i Algade. I 1852 bliver hun gift med Simon Christian Jensen Post i Hjørring, der er bryggersvend og ølkusk på Schmidts bryggeri. Han dør imidlertid i 1860 kun 39 år gammel, og hun flytter derefter tilbage til Løkken og køber en del af Mogens Kaastrups hus.

I Løkken ernærer hun sig som vaskekone, men får på sine gamle dage også fattighjælp. Stine Høien havde 2 sønner. Den ældste søns skæbne kendes ikke, men den yngste søn, Jens Rasmus Simonsen bor hos hende i Løkken og overtager i 1892 huset. Som ung sejler han som matros. I 1886 bliver han gift med Elisabeth Marie Thøgersen, der var datter af Laurits Christian Thøgersen og Johanne Marie Nielsdatter (matr. nr. 84, Søndergade 9). Derefter bliver han fisker og driver ifølge Peter Boye også lidt krohold (stedet blev kaldt ”Landmandshotellet”, fordi der kom mange landboere). Stine Høien bliver gammel. Hun dør i 1904, 84 år gammel. Jens Rasmus Simonsen bliver også gammel, han dør i 1938, 82 år gammel. Han kone dør derimod ung i 1894. Han er således enkemand i 44 år. Han sælger i 1930 huset til Thomas Peter Petersen, der ejer matr. nr. 31 i forvejen.

Thomas Peter Petersen var forhenværende landmand. Han sælger i 1931 matr. nr. 31 og 32 til købmand Peter Valdemar Eriksen, der i forvejen ejer matr. nr. 33. Valdemar Eriksens butik og bolig på matr. nr. 33 nedbrænder i 1931. Det giver plads til en udvidelse af Jernbanegade, som Vendelbogade hedder på det tidspunkt.  Som erstatning for den nedbrændte bygning bygger Valdemar Eriksen den nuværende 2½ etages hjørneejendom. For at få plads til denne og nødvendige udhuse river han huset på matr. nr. 32 ned. Tørvehuset foran ud mod Jernbanegade, der hørte til matr.nr. 31, må også lade livet som følge af vejudvidelsen. Valdemar Eriksen frasælger matr. nr. 31 (ændret til matr. nr. 31a som led i skelændringerne i forbindelse med nybyggeri og vejudvidelse). Matr. nr. 32 forbliver ejermæssigt sammen med matr. nr. 33. Matrikelnummeret ændres i 1950 til 31b.