Matr.nr. Furreby 20cz

Vendelbogade 13 2016

Grunden var oprindeligt en del af matr. nr. 20ah, men udstykkes i 1915 fra denne. Køber er Kristen Brix Kjeldgaard (formentlig bror til Peder Brix Kjeldgaard). Han bygger hus på grunden, men sælger allerede i 1917 ejendommen til Frederik Lehmann Simonsen, der var opkaldt efter sadelmager Johan Frederik Lehmann. Frederik Lehmann Simonsen var søn af fisker Jens Rasmussen Simonsen (matr. nr. 32, Vendelbogade 4) og dermed barnebarn af Stine Høien, hvis søster, Mette Marie Høien, var gift med sadelmager Johan Fredrik Lehmann, der ikke selv havde børn. Frederik Lehmann Simonsen var selv fisker. I 1943 sælger han huset til sønnen møbelpolstrer Egon Lehmann Simonsen.