Matr. nr. 20 ah Furreby (12-51a)

Vendelbogade 11 2015

Niels Andersen Rendbæk køber i 1830 5 kvadrat favne (ca.10x10 m) grund med et hus af Jens Christensen Møllers enke Johnne Mortensdatter. Grunden er en del af den jord, som Jens Christensen Møller købte af Peder Mortensen Møller i 1815. I skødet fra 1815 er ikke omtalt et hus, så huset på grunden må være bygget efter dette tidspunkt. Jens Christensen Møller sælger i 1820 det meste af jorden igen - til skudehandler Christen Jensen. På det tidspunkt eksisterer huset formentlig, ellers ville grunden have indgået i denne handel. Konklusionen er således, at huset sandsynligvis er bygget mellem 1815 og 1820. Jens Christensen Møller og Johanne Mortensdatter bor ikke selv i huset men på senere matr. nr. 67 (Sdr. Strandvej 16), som han også ejede. Jens Christensen Møller dør i 1828 og Johanne Mortensdatter vælger herefter at sælge huset.

Niels Andersen Rendbæk får huset takseret og brandforsikret i 1841 (vis). Huset var på 5 fag af bindingsværk med udskud på nordre side. Væggene var lerklinede og taget tækket med strå. Det var indrettet til 3 stuer, 1 kammer, køkken og bryggers. Niels Andersens Rendbæk var født i Saltum sogn. Han flytter sammen med konen Kirsten Sørensdatter til Løkken i 1830. I tilgangslisten i kirkebogen står, at han giver sig ud for at være snedker, præsten har åbenbart ikke helt troet på det. I folketællingerne gennem årene står han som tømrermand, daglejer, sjover og snedker, så han har givet vis arbejdet som tømrer/snedker men har også måttet tage almindelig manuelt arbejde ind imellem. Det har været vilkårene for de fleste håndværkere. I 1852 køber Niels Andersen Rendbæk ydlerligere jord til grunden, så den bliver 37 x 66 alen. Grunden får senere matr. nr. 20ah Furreby. Tillægsjorden køber han på auktion af skudehandler Nicolai Thomsen Jensens fallitbo. 

Niels Andersen Rendbæk får huset omtakseret i 4. kvartal 1860 efter en ombygning. Taksationen findes ikke i taksationsprotokollen, men fremgår af forsikringsprotokollen. Antallet af fag efter ombygningen er ikke angivet, men det er sandsynligt, at huset forlænges til 8-9 fag. Vurderingssummen forøges i alt fald fra 200 til 420 rdl. Materialerne er stadig bindingsværk med klinede vægge samt stråtag. Ombygningen og udvidelsen ser ud til at være sket i salgsøjemed, for i juli 1861, sælger han huset til toldassistent Carl Kaas og flytter tilsyneladende fra sognet.

Carl Kaas var født i Holstebro og kom til Løkken som toldembedsmand mellem 1850 og 52. I 1871, da Niels Steffensens hus på nabogrunden bliver solgt og delt i to, køber han den østlige del, matr. nr. 27b, river det gamle hus ned og bygger til mod vest. Tilbygningen er grundmuret med stråtag. Carl Kaas sælger ejendommen i 1874. Årsagen til flytningen er formentlig, at han udnævnes til toldoppebørselscontrollør, den ledende toldembedsmand i Løkken, og dermed har ret til at bo i toldembedsmandsboligen i Søndergade (matr. nr. 104). Han dør 1876 og hans status som toldoppebørselscontollør bekræftes af kirkebogen.

Køber af ejendommen er fisker Peder Madsen. Han lejer en del af huset ud til Arbejdsmand Morten Pedersen og matr. nr. 27b til Maren Thomsen, der drev lidt handel. Men Carl Kaas’ store hus er åbenbart alligevel en for stor økonomisk mundfuld for ham, for ejendommen bliver solgt via auktionsretten (fogedretten) til Anders Peter Christensen i 1881. Anders Peter Christensen sælger den igen i 1886 til Bodil Marie Pedersen, der sælger den videre til Carl Martinus Andersen i 1898.

Carl Martinus Andersen foran biografen

Carl Martinus Andersen var født i Ingstrup sogn i 1866 og var gift med Kristense Frederikke Mangelsen fra Ugilt. Han var fisker, men havde også et bijob som billetkontrollør i Løkken biograf, da den blev bygget på hjørnet af Vendelbogade og Kirkegade i 1920. I 1900 sælger Carl Martinus Andersen matr. nr. 27b til Inger Vejle. I 1912 bliver Vendelbogade forlagt mod nord, så den kommer til at forløbe hen over grunden og helt tæt på huset. Vejarealet sikres gennem en tinglyst deklaration. En strimmel af grunden kommer til at ligge syd for den nye vej. Dette grundtykke bliver i 1920-21 udstykket i matr. nr. 20ea, der sælges til Jens Jørgen Jensen, og 20 dæ, der sælges til Jens Anton Nielsen.

I 1915 frastykker Carl Martinus Andersen den østlige del af grunden (matr. nr. 20cs) og sælger den til Kristen Brix Kjeldgaard. Carl Martinus Andersen bor i huset i en årrække, indtil sin død i 1948. Arvingerne sælger i 1950 huset til Chr. Nielsen.

Bindingsværket bliver på et tidspunkt erstattet af grundmur og stråtaget af tegltag. Det sker formentlig i Carl Martinus Andersens tid. Det kunne godt være i forbindelse med, han frasolgte matr. nr. 27b i 1900.