Matr. nr. 27

Vendelbogade 9 1999

Niels Stephensen er registreret som ejer af et hus på grunden i 1854, hvor han sælger det vestligste fag af huset, et tilbygget tørvehus og den tilhørende grund til Jens Mortensen Møller. Det er sandsynligt, at huset er bygget o.1820, hvor han blev gift og er registreret som boende i Løkken. Han er også registreret som boende på stedet ved folketællingen i 1834. Huset findes ikke i forsikringsprotokollerne, så det har ikke været brandforsikret, og han har ikke tinglæst adkomst til hus eller grund. Mod øst bliver huset på et tidspunkr sammenbygget med Niels Andersen Rendbæks hus, og mod vest sammenbygges det med Jens Møller Mortensens hus, da dette bliver opført i 1854.

Niels Stephensen var født i 1792 og var søn af husmand Stephan Andersøn og hustru Kirsten Nielsdatter i Furreby. Han bliver i 1820 gift med Gurra Thomasdatter, der var skrædderske og 10 år ældre end ham. Hun var søster til Inger Lophauge (Thomasdatter), der drev lidt værtshus på Sdr. Strandvej efter mandens død, og Karen Thomasdatter gift med snedker Niels Nielsen Foss (Houmannsvej 7). Niels Stephensen var fisker, men bliver almisselem på sine gamle dage. Han dør i 1859, og selv om hun er den ældste, overlever Gurra Thomasdatter ham og bliver boende i huset. Hun dør i 1871 88 år gammel. Ejendommen får ved matrikuleringen matr. nr. 27. Da Gurra Thomasdatter dør som almisselem, overtager kommunen ejendommen. De river huset ned og udstykker grunden i 2 parceller, den vestlige matr. nr 27b sælges til naboen mod vest, Carl Kaas, og den østlige del, matr. nr. 27a, til naboen mod øst, Jens Christensen Mortensen. De nye ejere udvider deres respektive huse, så de bliver sammenbyggede.

Matr. nr. 27a bliver herefter en del af matr. nr. 26, men de to grunde sammenlægges først matrikulært i 1950 til matr. nr. 26. Matr. nr. 20ah og 27b har fælles ejere indtil 1899, hvor Carl Martinus Andersen sælger matr. nr. 27b til Inger Johanne Vejle. Det er en smal grund, hvor der kun er plads til et hus på 2-3 fag, og det formentlig årsagen til, at ejendommen handles hyppigt. Hans Pedersen ejer den fra 1903 til 1906, Søren Chr. Pedersen fra 1910 til 1925, Ottilde Martine Damgaard fra 1926 til 1936 og Johanne Andrea Nielsen fra 1936 til 1946. De øvrige ejer, har kun huset meget kort tid.