Matr. nr 26 (12-51b)

Vendelbogade 7 2015

Jens Møller Mortensen får i 1854 skøde på den vestlige del af Niels Stephensens grund. På det tidspunkt har han allerde bygget nyt hus til Niels Stephensens hus mod vest. I handlen indgår 1 fag af Niels Stephensens hus og et tilbygget tørvehus, der rives ned for at give plads til nybygningen. Det nye hus takseret og brandforsikret i 1854 (vis). Det er på 5 Fag med en kvist på 3 fag mod nord. Huset, der havde tavlemur (bindingsværk med murede tavl) og stråtag, var indrettet med gang, dagligstue, gæstekammer, sovekammer, spisekammer, køkken. Kvisten, der var af bindingsværk med klinede vægge og stråtag, var indrettet med bryggers og tørvehus. Og som noget mere usædvanlig i huse af den art på den tid var der bilæggerovn i soveværelset og komfur i køkkenet. De takseredes til henholdsvis 8 og 12 rigsdaler, en ikke uvæsentlig del af hele husets værdi på 300 rigsdaler. Der står i taksationsprotokollen, at huset ”er paabygget vestre Ende af Niels A. Rendbæks Hus”, men senere oplysninger i forsikringsprotokollerne viser, at Niels Stephens hus ligger imellem de to huse, og at det må være dette hus, Jens Møller Mortens hus var sammenbygget med. Jens Møller Mortensens og Niels Andersen Rendbæks huse bliver først sammenbygget i 1871, hvor Niels Stephensens hus nedrives, og de to huse forlænges mod hinanden. Jens Møller Mortensens oprindelige hus får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 26.

Jens Møller Mortensen, der var døbt Jens Christensen Mortensen, var født i 1831. Forældrene, Morten Jensen Møller og Maren Christensdatter boede ved folketællingen i 1840 på matr. nr. 19, men flyttede senere til matr. nr. 12 (Anton Bast Vej 8). Jens Møller Mortensen var matros, men fiskede også. Han bliver i 1854, hvor han bygger hus, gift med Ane Marie Villumsdatter fra Sdr. Harritslev. De får først en dreng, der dør af skarlagensfeber i 5 års-alderen. Derefter får de i 1857 tvillingerne Søren Christian og Christen Jensen. Søren Christian dør som ung. Hans død er ikke registreret i kirkebogen for Furreby Sogn, så det må være sket uden for sognet. Måske var han sømand som tvillingbroren og er omkommet i forbindelse hermed. Jens Møller Mortensen dør i 1885. Ane Marie Willumsdatter bliver boende i huset og klarer sig bl.a. ved at tage lejere ind. Hun dør i 1905.

Sønnen Christen Jensen Møller er eneste arving og overtager ejendommen. Han var købmand og boede på matr. nr. 20ay (Kirkegade 6). Som ung sejlede han som matros, blev senere fisker og købmand. I 1915 overdrog han købmandsforretningen til en søn og blev fiskeeksportør. Han rev det gamle hus ned på matr. nr. 26/27a og byggede et nyt hus i 1906, det hus, der ligger der i dag. Han boede der ikke selv, men lejede det ud, bl.a. til fisker Martinus Møller (ikke familie) og metodistpræst Laust Christensen. I 1930 sælger han ejendommen til metodistpræst Mathias Møller. Efter dennes død i 1939 køber fisker Søren Jensen ejendommen. Matr. nr. 26 og 27a sammenlægges i 1950 matrikulært til matr. nr. 26.