Matr. nr. 25 (12-24)

Vendelbogade 5 1999

Simon Madsen Schjøtt er som den første registreret som ejer i 1855. Han er blevet ejer af ejendommen via giftemål med Johanne Hansdatter, enke efter Henrich Bollesen, i 1847. Henrich Bollesen døde i 1846. Henrich Bollesen og Johanne Hansdatter er registreret som boende i huset ved folketællingerne i 1840 og 1845. Før dem ejedes huset med stor sandsynlighed af Mette Iversdatter. Hun fik et hus takseret og brandforsikret i 1816 (vis) Det var et lille hus på kun 4 fag med bare 1 stue og et køkken. Hun boede stadig i huset ved folketællingen 1834, men døde i september 1834. Det passer med det tidspunkt, hvor Henrich Bollesen er flyttet til Løkken. Det skete mellem 1830 og 1835, kan det ses ud fra, hvor børnene døbtes.

Henrich Bollesen var født i Grønhøj, hans far var husmand Bolle Sørensen. Han var sømand og blev 12.3.1827 gift med Johanne Hansdatter fra Saltum i Ingstrup kirke. De boede ved folketællingen i 1834 i Ingstrup, men kort tid efter flyttede de så til Løkken. Hans død var uventet, der står i kirkebogen, at han døde pludseligt. Johanne Hansdatter var 41, da hun blev gift med Simon Madsen Schjøtt, og 11 år ældre end ham. Hun døde allerede i 1849, dødsårsagen er angivet som kramper.

Simon Madsen Schjøtt var født uden for ægteskab i 1817. Som barnefader blev udlagt ægtemand Niels Madsen, der må være Niels Madsen Schjøtt, som var gift og 69 år på det tidspunkt. Simon Madsen Schjøtt var dermed halvbror til Jens Nielsen Schjøtt, der boede på hjørnet af Vendelbogade og Nørregade (matr. nr. 17). Simon Madsen Schjøtt giftede sig senere i 1849 igen, med Maren Jørgensdatter fra Tornby. I 1855 solgte han den ene halvdel af huset til skrædder Jacob Christensen Haurits, men købte den tilbage i 1865. Simon Madsen Schøtt døde i 1873 og Maren Jørgensdatter solgte ejendommen til Steen Ottesen i 1878.

Steen Ottesen var født uden for ægteskab i Furreby i 1855. Hans mor var Maren Steensdatter, faren Otto Nielsen. Moren blev senere gift med Valentinus Pedersen, og Steen Ottesen er halvbror til Valentinusen-brødrene (Josef, Niels, Peter og Martinus). Han var sømand som ung men blev senere fisker, i 1877 blev han gift med Ellen Ane Jensen i. Han solgte i 1885 ejendommen til Jens Andreas Thomsen og flyttede til Vrenstedvej. Senere emigrerede han med familien til Amerika. Jens Andreas Thomsen solgte igen i 1890 til Anders Andersen. Han solgte i 1898 ejendommen videre til Thomas Peder Knudsen, der ejede naboejendommen (matr. nr. 21).

Thomas Peder Knudsen opdelte ejendommen i 2 parceller. Den vestlige matr. nr. 25a lagde han sammen med matr. nr. 21 og byggede nyt hus her. På den østlige parcel, mater. Nr. 25 b byggede han også et nyt hus, formentlig o. 1900, som han udlejede til Ludvig Knudsen (ikke en bror).

Thomas Peder Knudsen døde i 1925 og enken Ane Kathrine Knudsen arvede begge ejendomme. Matr. nr. 25b solgte hun på et eller andet tidspunkt til Ludvig Knudsen eller efter hans død i 1937 til enken Kristine Marie Knudsen. Ane Kathrine Knudsen døde i 1841. Kristine Marie Knudsen solgte i 1942 Matr. nr. 25b til sønnen Rasmus Peder Knudsen.