Matr nr. 21 (25a) (12-100)

Vendelbogade 3 ukendt datering

Grunden var oprindelig en del af skrædder Jens Sørensens ejendom. Denne opdelte han i 1869 i 2 parceller med hver halvdelen af det hus, han havde bygget i 1856. Den vestlige del solgte han til fisker Christen Ole Christiansen, denne del fik ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 21. Christen Ole Christiansen dør i 1871 kun 36 år gammel og enken, Barbara Kirstine Olesen sælger i 1874 ejendommen til Ane Oselie Christensen. Hun sælger i 1884 til Christen Christensen Hoven, der sælger videre til Thomas Peder Knudsen i 1886

Thomas Peder Knudsen var født i Løkken i 1850 og var fisker. I 1898 køber han også naboejendommen matr. nr. 25, som han deler i 2 parceller. Den vestlige matr. nr. 25a lægger han sammen med matr. nr. 21 til en ejendom og bygger nyt hus her. Det er lidt usikkert, hvornår det nye hus bygges. Det kan tidligst være bygget i 1898, hvor han erhverver matr. nr. 25 a. Men det kan også godt først være bygget i 1912, hvor forretningsejendommen på matr. nr. 16, 17, 18, 19 og 20 bygges. Huset bliver sammenbygget med sidstnævnte. Det er nok mest sandsynligt, at huset bygges o. 1900. Thomas Peter Knudsen dør i 1925 og enken, Ane Kathrine Knudsen bliver boende i huset. Hun sælger i 1938 til skrædder Aage Jacobsen. Matr. nr. 21 og 25 sammenlægges i 1950 matrikulært til matr. nr. 21. Hun dør i 1941.

I 1956 køber skrædder Henning Gjerløv huset. Han kom til Løkken i 1953 og har berettet om købet af huset:

Jeg havde lyst til at blive selvstændig, og vi valgte Løkken. Her lejede vi os ind i Nørregade hos isenkræmmerens. Det var en lille forretning, og her etablerede vi os med skrædderi. Et par år senere købte vi huset her i den daværende Jernbanegade. Min tidligere mesters søn havde skrædderfor-retning her. Han døde og huset blev solgt til en ældre dame, som imidlertid ikke kunne klare at bo alene. Vi købte så af hende og var så heldige, at vores lejlighed i Nørregade kunne lejes ud med det samme – lejemålet var nemlig 3 år – så vi undgik at stå med udgifter til bolig 2 steder. Det var lidt småt til at begynde med. Vi arbejdede begge to i skræddervirksomheden og fik huset indrettet, så vi kunne udleje til turister om sommeren.”

Huset er totalrenoveret og har fået en ekstra etage i 2015.

Vendelbogade 3 2016