Matr. nr. 74b (12-11)

Severin Christiansens butik Torvet 4

De 4 østligste fag af stuehuset i Christen Hansen Flørnæs' skudehandlergård med tilhørende grundstykke blev i 1825 solgt til Johanne Andersdatter, der i solgte i 1832 solgte ejendommen videre til Bodil Marie Michelsdatter. Allerede i 1833 solgte hun ejendommen igen til Ane Cathrine Christensdatter, der var spinderske og fra Vidstrup. Anne Cathrine Christensdatter blev i 1834 gift med fisker og daglejer Christen Simonsen, der også var fra Vidstrup.

Huset bliver takseret og brandforsikret i 1848, hvor det stadig var sammenbygget med de to øvrige dele, som Christen Hansen stuehus blev delt op i, da Karen Frederiksdatter overtog det (vis). Det var nu udvidet til 6 fag og havde udskud i nordre side og for 5 alen af søndre side. Væggene var klinede mod nord og af tegl mod syd og i østenden. Taget var stadig stråtækt. Huset rummede gang, dagligstue, sovekammer, gæstekammer, køkken, spisekammer og bryggers. Ejendommen fik ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 74.

Christen Simonsen sælgte ejendommen til fisker Christian Madsen Jensen i 1879, men han og Ane Cathrine blev boende på aftægt, indtil de døde, hun i 1881 og han i 1892. Grunden blev udstykket i matr. nr. 74a (den sydlige del) og 74b (den nordlige del) i 1884. Matr. nr. 74b solgter Christian Madsen Jensen til høker Jens Nicolai Christiansen, som må være den, der byggede nyt hus ud mod torvet. Både Christen Madsen Jensen og Jens Nicolai Christiansen boede der ved folketællingen i 1890, så det gamle hus blev tilsyneladende liggende bagved.

I 1896 købte Peter Severin Christiansen matr. nr. 74b af Jens Nicolai Christiansen, der var hans storebror. Købet skete via fogedretten med udlægsskøde, d.v.s. i forbindelse med en fallit. Severin Christiansen har senere fortalt, at broderen måtte gå fra hus og hjem, fordi han ikke kunne holde sig fra flasken. I 1899 købte Severin Christiansen også matr. nr. 74a af Christian Madsens Jensens enke. Og matr. 74 blev herefter igen samlet på en hånd.

Torvet med biler i 1930'erne

Peter Severin Christiansen, kom til Løkken i 1882 og fik høkerbevilling i 1886, men forretningen havde de første år været af beskeden omfang. Ved folketællingen i 1890 er hans erhverv angivet som fisker. Han boede på det tidspunkt hos murer Anders Chr. Christensen på Houmannsvej 1. Måske har han mest hjulpet i broderens forretning. Severin Christiansen blev i 1892 gift med Inger Marie Petersen, der stammede fra Aasendrup. Han fik i 1894 bevillingen som høker ombyttet til en bevilling som detailhandler, og han drev de næste mange år forretning fra Torvet 4, og blev kendt som Øl-Severin. Severin Christiansen døde i 1933 og enken blev boende i huset til 1943. Ejendommen købtes i 1947 af Hjørring Amts Andels Svineslagteri, der indrettede slagterforretning på stedet.

 

Hvornår det gamle hus på matr. nr. 74a blev rivet ned vides ikke, men det skete formentligt umiddelbart efter Severin Christiansen købte det i 1899. Der var i alt fald ikke nogen der boede der ved folketællingen i 1901. Matr. nr. 74a og 74b blev sammenlagt senere til matr. nr. 74b.