Matr. nr 75 (12-87)

Torvet 6 før Jens Bang overtog ejendommen

Indtil 2012 lå her et gammelt hus, der havde en næsten 200-årig historie. Det er lidt usikkert hvornår dette hus blev bygget men formentlig omkring 1820. Huset bliver i 1854 solgt af skipper Peder Mikkelsen til Christen Clemmensen. Af skødet fremgår, at Peder Mikkelsen er kommet i besiddelse af det via sit giftemål med Karen Frederiksdatter i 1830, hvoraf følger at det må have været en del af den ejendom, som Karen Frederiksdatters far Frederik Therkildsen købte af skudehandler Christen Hansen Flørnæs. Det fremgår også at huset i længere tid har været beboet af Else Marie Larsdatter Ladefoged og Sidsel Thomasdatter. Else Ladefoged kan spores tilbage til 1822, hvor hun ifølge kirkebogens tilgangsliste flyttede fra Vrensted til Løkken til et hus, hun var i besiddelse af. Der er således ret stor sandsynlighed for, at Else Ladefoged bor i huset fra 1822, og at det i alt fald eksisterede på det tidspunkt. Else Ladefoged får i 1824 en dreng, Anders Jensen, med en gift mand, men forbliver ugift, og ernærer sig som spinderske. Hvornår den anden beboer i huset, Sidsel Marie Thomasdatter flytter ind vides ikke, men det er før 1834. Derfra og fremad er hun sammen med Else Ladefoged registreret som boende i huset ved samtlige folketællinger. Hun er også ugift og ernærer sig som spinderske.

Christian Clemmensen

Else Ladefoged og Sidsel Thomasdatter er i 1853 under fattigforsørgelse og Christen Clemmensen forpligter sig ifølge skødet til at give dem en forsvarlig bolig resten af deres levetid. Fattigvæsenet er således part i handlen og medunderskriver på skødet. Det var en af de måder man praktiserede fattigforsørgelse på: at indgå aftale med private om at påtage sig forpligtelser mod en eller anden form for økonomisk kompenstion  Sidsel Marie Thomasdatter dør i 1856 og Else Marie Larsdatter i 1861. Christen Clemmensen får huset takseret og brandforsikret i 1854 (vis). Det var på 10 fag, grundmuret med tegltag og indrettet til 2 lejeboliger (2 køkkener med fælles skorsten). Huset var ikke nyt. Ejendommen får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 75.

Maren Andersen

Christen Clemmensen var født i Hellevad sogn ved Hjallerup i 1829. Han blev kaldt Christian Clemmensen Lunden sikkert for at skelne ham fra Christen Clemmensen på Løkken Mølle. Han var invalid og startede som træskohandler. Han har måske haft en baggrund som træskomager på grund af sit handicap. Senere bliver han træhandler. Han er ungkarl, da han køber huset. I 1855 bliver han gift med Baroline Chatrine Mogensen, datter af skipper Mogens Kaastrup, der boede på matr. nr. 32 (Vendelbogade 4). Hun dør imidlertid allerede i 1861 kun 24 år gammel. I 1863 bliver han gift 2. gang med Maren Andersen, der var fra Norge og enke efter skipper Peder Christian Jensen Støve, som druknede, da skonnerten ”Esperance” sank ud for Løkken på en hjemrejse fra England.

Christian Clemmensen køber i 1877 matr. nr. 81c med Christen Jensens gamle pakhus af skudehandler Søren Chr. Jensens enke Marie Jensen, sikkert for at bruge det som lager i sin træhandel. I 1884 opgiver han imidlertid træhandlen og bliver isenkræmmer. Han udstykker matr. nr. 81c i 3 parceller, 81c, 81e og 81f. 81e (Vrenstedvej 2) med den østlige halvdel af det gamle pakhus sælger han til Niels Peter Sørensen og 81f (Møstingsvej 3) til tømrer Christen Christensen, der var hans svigersøn gift med steddatteren Ane Johanne Jensen (datter af Christen Clemmensens 2. kone og Peder Jensen Støve). 81c med den vestlige halvdel af det gamle pakhus beholder han selv.

Ved folketællingen i 1901 har Christian Clemmensen overdraget isenkræmmerforretning til sønnen Peter Christian Clemmensen og er selv flyttet hen til Jens Chr. Reffs (matr. nr. 48a). Ved folketællingen i1906 er han flyttet tilbage igen. Christian Clemmensen dør i 1912. Inden har han ved gavebrev overdraget ejendommen til sine børn.

Jens Bangs forretning. Kunderne roder i kurvene

I 1922 køber Jens Valdemar Jensen Bang ejendommen af børnene. Han var kommet til Løkken som kommis hos Købmand Marinus Christensen (Vrenstedvej 5). Han bliver i 1923 gift med Erna Christensen, der var datter af tømrer Christen Christensen og Ane Johanne jensen, som boede i nabohuset mod syd (Møstingsvej 3). Jens Bang drev herreekviperingsforretning på stedet i mange år. Hvornår den vestlige del af det gamle pakhus rives ned vides ikke, men Lars Nielsen har malet et billede af det i 1922, så da eksisterede det stadig om end i forfalden stand. Jerns Bang bygger om og fornyr, da han overtager huset, og det er nok i forbindelse hermed pakhuset rives ned og erstattes af andre bagbygninger.