Matr. nr. 52 Asps Gaard (12-13/12-7)

Den første kendte ejer af ejendommen var skipper Jens Mogense Bech, der købte en grund øst for det senere torv i 1797 og byggede et hus på 9 fag, der bliver takseret og brandforsikret i 1803. Det var et bindingsværkshus med stråtag. Jens Mogensen Bech var født i Blokhus i 1768 og kom ud at sejle som helt ung. Ved folketællingen i 1787, hvor han er 15 år, er han matros hos skudehandler Niels Jensen i Løkken og har Anders Jensen Bach som skipper. Han er formentlig nygift med Cathrine Marie Pedersdatter, da han køber grund, de får deres første barn døbt i Furreby kirke i 1798. Jens Mogensen Bech dør i 1808 og hans enke Cathrine Marie Pedersdatter arver ejendommen. Hun gifter sig igen, men bliver enker 2. gang. I 1829 sælger hun ejendommen sønnen Mogens Jensen Beck. Han har allerede købt et par nabohuse og udbygger den udvidede ejendom til en egentlig skudehandlergård. Stuehuset bliver forlænget til 11 fag og der bygges en længe på 19 fag med pakhus, lade, og stald m.v syd for. Men han har åbenbart slået for stort brød op, for i 1831 ærklæres han fallit. Gården sælges på tvangsautions til skudehandler Nicolai Thomsen Jensen i 1832. Mogens Jensen Beck med familie får lov at blive boende som lejere, indtil Nicolaj Thomsen Jensen sælger gården i 1849.

Køber af ejendommen er Niels Asp Geertsen. Han var kommet til Løkken som handelsbetjent i 1844 og var gået i kompagniskab med Søren Chr. Jensen. Sammen havde de startet en skudehandel på matr. nr 76 (Vrenstedvej 7), men i 1849 trak Niels Asp Geertsen sig ud og startede for sig selv.  Han gik straks i gang med at udvide stuehuset i Mogens Jensen Becks gård med 8 fag mod vest, der blev indrettet til pakbod (butik). Han købte også flere huse og indrettede dem til pakhuse. Lars Chr. Tofts hus i 1852 (matr. nr. 55, det lå hvor mejeriet senere opførtes).østre ende af Niels Laurits Glistrups  hus i 1854 (matr. nr. 69, hvor senere Jens Christensen Holmen byggede hus) og Jens Nielsen Gravens hus syd for ud mod Vrenstedvej i 1854. Niels Asp Geersen dør allerede i 1855,

Asps Gaard efter ombygningen til badehotel i 1895

 Efter Niels Asp Geertsens død arver enken, Karen Marie Pedersdatter gården. Hun sælger den i 1856 til broren Michael Mortensen, der var oplært som handelsbetjent hos svogeren. Gården består i 1856 af a) et stuehus på 19 fag, b) en lade på 19 fag, c) et hus østen for stuehuset på 7 fag (tørvehus, brændekammer og gæstestald), d) et pakhus sønden for laden (Jens Nielsen Gravens ombyggede hus), e) det østre "Fjelehus" (træhus) og f) det vestre "Fjelehus". De to træhuse blev brugt til opbevaring af træ og både. Pakhuset på den anden side af torvet på 32 fag hørte også med. I 1857 bygges nyt stuehus, orienteret nord-syd og placeret ud mod torvet. Det er den bygning, der i dag er Badehotellets hovedfløj. Dengang var den kun i en etage og havde ikke kvist ud mod torvet. Kvisten fik den først, da den blev ombygget til badehotel og de 2 etager først i slutningen af 1920'erne. Men det var en statelig bygning på 22 fag (43½ Alen) med 1½ stens grundmur ud mod torvet og i søndre ende og 1 stens grundmur mod øst og nord, og selvfølgelig tegltag. Samtidigt med det nye stuehus blev også bygget  en ny lade til erstatning for den lade, som Mogens Jensen Beck byggede i 1830.

Karen Marie Pedersdatter gifter sig igen i 1857 med Conrad Christensen, der var handelsbetjent, og han overtager driften af gården. Han får skødet på gården overdraget af Michael Mortensen i 1860. Forretningen forsætter i hans tid med at være en af de store skudehandlergårde i Løkken. Han opkøber en række ejendomme i området, matr. nr. 53, 54, 56, 57, 58 og 59. Conrad Christensen dør i 1976 og Niels Asp Geertsens søn Peder Mortensen Asp Geertsen overtager ejendommen i 1881. Skudehandlen synger på dette tidspunkt på sidste vers, og det er vanskeligt at drive de gamle skudehandlergårde videre som rene købmandshandler. Peder Mortensen Asp Geertsen får aldrig en blomstrende forretning ud af det, og i 1896 giver han op og flytter til Frederikshavn. Gården ombygges til badehotel.  

Badehotellet o. 1950

Badehotellet åbner i 1895 efter en ombygning, hvor stuehuset ud mod torvet ombygges til hotelhovedbygning. Det får samtidigt kviste på taget. Fløjen mod Vrenstedvej ombygges til værelsesfløj, bygningen bag ved hovebygningen til bolig for bestyreren og peronalet og bygningen mod nord til sal og havestue. Til at eje og stå for hotellet stiftes Badehotellet Løkken A/S, som køber ejendommen af Peder Mortensen Asp Geertsen. Aktieselskabet holder kun til 1904, så er kapitalen brugt op. De sælger til Carl Elias Christensen, der sælger hotellet igen i 1910 til Inger Søndergaard. Hun ejer det indtil 1924, hvor hun sælger til Marinus Svendsen. Han bygger en ekstra etage på hovedbygningen ud mod torvet i 1928 og senere også på fløjen ud mod Vrenstedvej. Hotellet får i den periode også en tværfløj med nyt køkken og spisesal vinkelret på hovedbygningen. Marinus Svendsen sælger til Peder Brix Kjeldgaard og Anne Christensen i 1941. I 1985 sælges hotellet til et konsortium, der renovere det og omdanner det til et time share hotel.