Matr. nr. 20 z Furreby (12-83)

Christian Nielsen Grønbæk får takseret og forsikret et hus på grunden i 1853 (vis). Grunden får han først senere skøde på. Han køber den af Søren Chr. Jensen, der havde købt jord i området fra skudehandler Nicolai Thomsen Jensens Fallitbo. Huset var på 7 fag (13 ¾ alen) af bindingsværk med tegltag. Indrettet til 2 stuer, spisekammer, køkken med komfur og bryggers. Huset var nybygget og det første hus på grunden.

Mastr. nr. 20z ses bag skorstenen på Niels Senius Grønbechs hus ca 1890

Christian Nielsen Grønbæk var født i 1824 som næstældste søn af Niels Michelsen Grønbæk og Karen Christensdatter. Han var bror til Thomas Christian Grønbæk, der byggede Nørregade 12 (nu Løkken Museum), og Michael Nielsen Grønbæk, der byggede hus på matr. nr 20r Furreby (nu Den Skæve Linie 5). Som både faderen og de to brødre var han ude at sejle som ung. I 1852 bliver han gift med Ane Christensdatter fra Sdr. Lyngby, og bygger umiddelbart efter huset på senere Søren Madsens vej og bliver fisker. Han er fra 1852-1885 bådsmand og skipper ved redningsbåden. I alt er han med til at redde 184 skibsbrudne og får fortjenstmedalje i sølv og en engelsk sølvmedalje. Christian og Ane Grønbæk får ikke selv børn men har en plejedatter.

Forsikringsprotokollen for 1855-1872 bekræfter beliggenheden af Christian Nielsen Grønbæks hus. Det lå 15 ¾ alen fra Christen M. Kobbers Hus (senere matr. nr. 20u) og 13 alen fra Anders P Mortensen Kobbers Hus (senere matr. nr. 20v). Christian Grønbæk sælger i 1869 ejendommen til fisker Christoffer Christensen, og køber i stedet for nabohuset mod syd, da det blev til salg efter Christen Mortensen Kobbers død. Christoffer Christensen opdeler i 1875 huset i to dele. Den østlige del på 6 alen (senere matr. nr. 20y) beholder han selv Den vestlige del på resten (senere matr. nr. 20z) sælger han til Anders Thomsen.

Anders Thomsen var født uden for ægteskab i 1842. Moderen Anne Andersdatteren var barnefødt i Løkken, og faderen Thomas Jensen var fra Vennebjerg. Moderen bliver senere husholderske hos gårdmand Niels Christensen Houmann i Furreby, hvor Anders Thomsen vokser op. I 1851 gifter moderen sig med sønnen på gården, Peder Nielsen Houmann. Anders Thomsen, der bliver fisker, tager i 1905 stedfaderens tilnavn Houmann (registreret i kirkebogen). Han bliver i 1874 gift med Karen Margrethe Christensen fra Søhuset i Rubjerg. De får sønnen Niels Chr. Thomsen Houmann.

Søren Madsensvej 22 2015

Anders Thomsen køber også Christoffer Christensens del af huset i 1883. De to dele får ved matrikuleringen i 1883 matr. nr. 20z og 20y. Anders Thomsen Houmann dør i 1924, og enken, Karen Margrethe Christensen sælger i 1925 ejendommen til forhenværende købmand Søren Chr. Larsen Bækgaard. Senere ejere er Thomas Chr. Christensen (1935-45) og Nørgaard Nielsen (1945-55) matr. nr.20 z og 20 y lægges matrikulært sammen til 20z i 1950.

Anders Thomsen nåede at bo 55 år i huset, og selv om adressen senere blev Søren Madsens Vej, er det ham, der har lagt navn til Houmannsvej.