Søren Madsens Vej 20 2015

Matr. nr. 20x Furreby (104)

Jens Mortensen Kobber bygger et hus på grunden i 1859. Huset var en del af et dobbelthus, som han byggede sammen med broderen Anders Peter Mortensen Kobber på nabogrunden. Grunden køber han ikke men lejer for et tidsrum på 50 år af Mølgaards ejer. Huset takseres og brandforsikres, men beskrivelsen af huset findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokoller. Af forsikringsprotokollen fremgår, at det var grundmuret og med tegltag, og at det lå 13 alen fra Christian Nielsen Grønbæks hus og 16 alen fra Jens Sand Gundersens hus. Jens Kobbers del af huset får ved matrikuleringen i 1883 matr. nr. 20x

Jens Mortensen Kobber var født i Furreby i 1826 som søn af Morten Christensen Kobber og var fisker. Han var bror til Anders Mortensen Kobber (matr. nr. 20v) og Christen Mortensen Kobber (matr. nr.20æ). Han bliver i 1858 gift med Ellen Kirstine Larsdatter, der var 7 år ældre end ham. Hun var 40 år, da de bliver gift, og de får kun et barn, sønnen Julius Christiansen. Jens Mortensen Kobber omkommer i 1873 ved redningsbådens forlis sammen med Peder Christian Kaastrup.

Ellen Kirstine Larsdatter bliver boende i huset, men sælger det i 1885 til sønnen Julius Christiansen. Hun dør i 1902. Han var fisker og blev en af de første fiskeeksportører i Løkken. Han etablerede virksomheden Julius Christiansen og Sønner, der havde til huse på Hjørringvej. Han tog senere navnet Kobber både privat og i firmaet. Chr. Brix Kjeldgaard fortæller om Julius Kobber, at han var en stor, rank mand, altid med kravetøj og hat. Han drev firmaet sammen med sine to sønner, der hed Marius og Johannes. Julius Kobber køber i 1916 grunde i den nordlige del af Løkken (matr. nr. 22p og 22ah, nu Nordlysvej 2 og 4), bygger hus her og flytter dertil. Matr. nr. 20x sælger han i 1917 til Laurits Chr. Pedersen. Ejendommen har herefter hurtigt skiftende ejere. Karl Martinus Andersen køber den i 1929 efter en konkurs. Han sælger til Alfred Andersen i 1936