Matr. nr. 66b, 66f og 66g

Grundene udstykkes oprindeligt som matr. nr. 66b fra matr. nr. 66 i 1875 og med jorden følger en del af bygningerne, de vestligste fag af huset samt stalden på 5 fag, der vendte syd-nord, med mindre den er revet ned allerede på dette tidspunkt. Den forsvinder i alt fald som den første del af de gamle bygninger. Jens Holmen sælger matr. nr 66b til Marie Jensen, der ernærer sig som syerske og bor i huset sammen med sin mor. Peter Severin Christiansen køber ejendommen i 1899. Han river formentlig det gamle hus ned, på billeder fra omkring 1900, er det i alt fald forsvundet. Han sælger grunden videre til smed Niels Jensen i ”Smedebo” i 1914, der udstykker den 1916. Den udstykkes yderligere i 1932. I dag er grundene bebygget med sommerhuse.