Matr. nr. 66c

Elværkets gavl skimtes bag den forreste bygning
Sdr. Strandvej o. 1900

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grunden var oprindeligt en del af Jens Nielsen Lyckes skudehandlergård, der i 1798 blev overtaget af Peder Mathiasen og  i 1808 af dennes søn Simon Pedersen. Grunden blev ved matrikuleringen i 1871 en del af matr. nr. 66, som på det tidspunkt var ejet af Sadelmager Jens Christensen Holmen. Matr. nr. 66c blev udstykket fra matr. nr. 66 i 1875 som et grundstykke uden bygninger. På billeder fra omkring 1900 ligger en bygning på grunden, Hvornår denne bygning er opført, og hvad den blev brugt til er uklart, men det er ikke til beboelse.

Grunden har samme ejere som matr. nr. 69, indtil Anders Sørensen i 1912 sælger den til Løkken Elektricitetsværk A/S. Elektricitetsværket opføres i løbet af 1912. Værket blev nedlagt i 1928 og grunden solgt til Borger- og Håndværkerforeningen, der opførte Teknisk Skole på stedet.

Sdr. Strandvej 6 2016
Teknisk Skoles bygning i 1950'erne