Matr nr. 70 (12-71)

Sdr. Strandvej 3 o. 1900

Grunden tilhørte oprindeligt Anders Bachs skudehandlergård. Den købtes i 1849 af Smed Christian Frederich Nielsen. En del af det søndre hus, der var udhuset i skudehandlergården, lå på grunden, men der ikke besjkrevet en bygning i skødet, så den del ag bygningen må være revet ned, da Christian Frederich Nielsen køber grunden. Sælger er Else Jensdatter enke efter skudehandler Christen Jensen, der købte de kongelige magasiner på auktion efter krigen (1818).

Carl Frederich Nielsen stammede fra Aalborg og var gift med Madam Glistrups søster, Inger Marie Olesdatter Juul. Han bygger et hus på 6 fag i bindingsværk med tegltag, der takseredes og forsikredes i 1850 (vis). Det er anført i protokollen, at huset er opført til dels af nye materiale, så det er muligt at, der er anvendt materialer fra den gamle bygning, som måske har ligget tilbage. Der må i så fald nok dreje sig om træ. Huset brændte i september 1851, men led kun begrænset skade (fortrinsvis taget) (vis), og det blev hurtigt repareret igen (vis).

Carl Frederik Nielsen dør i 1855 kun 39 år gammel, og Inger Marie Nielsen sælger i 1857 huset til pensioneret skolelærer Christian Engelstoft Lund. Der gemmer sig en tragedie i hendes videre skæbne, for hun indsættes i 1861 i tvangsarbejdsanstalten i Korsør, og efterfølgende i en anstalt i Ringe. Hvad der ligger bag vides ikke. Hun dør på Skøttrup Fattiggård i 1893.

Christian Engelstoft Lund får huset takseret igen umiddelbart efter overtagelsen (vis). Det var stadig på 6 fag, men der er bygget en smedie i enden på 3 fag. Den er ikke beskrevet ved de tidligere taksationer, men har selvfølgelig også været der i smed Nielsens tid. Lund var ugift og lejede en del af huset og smedien ud til en smed. Efter hans død i 1863, sælges huset til smed Christen Knudsen, der var født i Serup sogn i Viborg amt og kom fra Vrensted til Løkken. Han bor der også i 1871, hvor ejendommen får matr. nr. 70. Christen Knudsen dør i 1880. Enken Ane Hedvig Kirstine Jacobsen bliver boende i huset til sin død i 1903.

Sdr. Strandvej 3 i 1920'erne

Arvinger sælger huset til Jens Chr. Nielsen, der hurtigt, i 1905, sælger det videre til Christen Madsen. Det er formentlig slagter Christen Madsen der boede i matr nr. 39c (Anton Bast Vej 11), for efterfølgende flytter 2 af han sønner, smed Thorvald Madsen og skrædder Christian Marinus Madsen ind i huset med deres familier. Grunden udstykkes i 1912 i matr. 70a (med huset) og matr. nr 70b (den vestlige ubebyggede del). Matr. nr. 70b sælges Christen Madsen til Valdemar Bast i 1913.

Christian Marinus Madsen overtager matr. nr. 70a fra faren i 1919. Broderen Thorvald Madsen er død lige forinden kun 38 år gammel. Christian Madsen sælger ejendommen til Peder Møller Glimsholt i 1929. Det er formentlig ham eller den efterfølgende ejer Peter Ingvardsen, der overtager ejendommen i 1930, som river det gamle hus ned og bygger nyt – den bygning der ligger der i dag.

Sdr. Strandvej 3 2016