Matr. nr. 8x

Søndergade 40 1906

Matr. nr. 8x udstykkes fra matr. nr. 8d i 1888 men forbliver i Peder Mortensen Asp Geertsens eje indtil han i forbindelse med omdannelsen af Asp’s Gaard til Løkken Badehotel i 1895 sælger al landbrugsjorden, herunder matr. nr. 8x, fra til Søren Madsen Pedersen. Denne sælger i 1901 matr. nr. 8x til tømrer Niels Chr. Nielsen Mørck, der bygger huset på grunden.  Niels Chr. Nielsen Mørck sælger i 1907 ejendommen til Løkken Realskole A/S.

Løkken Realskole var blevet oprettet for at føre den private realskole videre, efter Harald Steensig havde måttet give op, og var rejst til Amerika i september 1906. Aktieselskabet køber matr. nr. 8x for at føre skolen videre her. Indtil da havde skolen holdt til i Søndergade 20. På billedet ses bygningen fra syd med jernstøberiet bagved og med en masse børn stillet op foran. Billedet er sendt som postkort den 25.8.1906. Børnene er sikkert realskolens elever, der har stillet sig op foran det nye sted, hvor de skal gå i skole. Handelen er ikke helt på plads endnu, der mangler underskrift på skødet.

I 1917 sælger realskolen ejendommen til Villum Sørensen og køber i stedet for Sindahls Gaard overfor. De har fået behov for mere plads. Villum Sørensen sælger til Søren Bang i 1935. Han ejer den indtil sin død i 1952.

Søndergade 40