Matr. nr. 8u Aasendrup

Søndergade 36 i 1920'erne

Matr. nr. 8 hørte oprindelig under Nørregaard i Aasendrup, som Jens Thomsen købte af C. M. Rottbøll i 1853. I 1860 bliver gårdens klitlod frastykket som matr. nr. 8d og solgt til skudehandler Conrad Christensen. Efter Conrad Christensens død arver først hans enke og derefter stedsønnen Peder Mortensen Asp Geertsen jorden.  Matr. nr. 8u udstykkes fra matr. nr. 8d i 1888 og sælges til N. Westergaard. Han sælger i 1911 grunden videre til Chr. Westergaard. Der har herefter skiftende ejere, Jens Chr. Nielsen 1921- 24, Jens. Chr. Hansen 1924-29, P. M. Munkholm 1929-31. Det er formentlig Jens Chr. Nielsen, der bygger huset på grunden, men det kan også godt være en af de to efterfølgende ejere. Huset er bygget mellem 1921 og 1930. P. M. Munkholm kan ikke klare forpligtelserne i 1931 og ejendommen sælges via fogedudlægsskøde til Jens Nørgaard Jensen. Det gentager sig i 1934, hvor ejendommen via fogedudlægsskøde sælges til Ejnar Nørgaard Jensen. Han sælger i 1941 til Walther Gravesen, der ejer den indtil 1980.