Matr. Nr. 112d

Grunden bliver udstykket fra matr. nr. 112 i 1942. Marinus Boelskift beholder selv matr. nr. 112d, resten af ejendommen sælger han til Børglum-Furreby kommune. På grunden ligger en værkstedsbygning. Hvornår den er opført vides ikke med sikkerhed, men det er formentlig af Marinus Boelskift umiddelbart efter han køber ejendommen i 1917. Her har han haft smede- og maskinværksted, efter jernstøberiet blev nedlagt, og også autoværksted da der begynder at komme biler. I en annonce i Løkken Avis fra 1924 skriver han: ”Marinus Boelskift. Løkken Jernstøberi, Telefon 8, anbefaler alle Slags Landbrugsmaskiner. – Udsalg af Støbegods fra C. M. Hess, Vejle. Reparationsværksted for Automobiler”.  

Marinus Boelskift får kun kort tid som ejer af matr. nr. 112d. Han dør i 1944. Enken Kirstine Boelskift sælger ejendommen til Martin Nielsen i 1945. Der fortsætter med at være autoværksted på grunden. Bygningen bliver senere ombygget til restaurant (formentlig i 1979).