Artikelindeks

Matr. nr. 106a (12-4/12-78)

Grunden var oprindeligt en del af en skudehandlergård, som blev bygget af Anders Pedersen Haverslev i 1793 og senere overtaget af Anders Jensen Bach via giftemål med Anders Pedersen Haverslev enke. Anders Pedersen Haverslev døde i 1799 kun 36 år gammel. Anders Jensen Bach var en af de store skudehandlere under Englandskrigen 1807-14. Anders Pedersen bygger et stuehus på 11 fag og et udhus (pakhus/lade/stald) syd for på 9 fag. Dem udvidedr Anders Bach til 17 fag og 21 fag. Gårdens bygninger vendte, som alle andre bygninger i Løkken på det tidspunkt, øst-vest, og de var af bindingsværk med stråtag. I 1817 køber Anders Bach mere jord til gården, hele den sydlige ubebyggede del af Løkken på det tidspunkt. På korudsnittet, der er fra det første kort over Løkken, ses gården lidt nord for.Lerbækken.

Løkken 1807

Da Anders Bach bliver gammel sælger han (i 1824) gården til ejeren af Sejlstrup Rasmus Høyer. Han sælger i 1828 gården videre til Elisabeth Hillerup, Børglum Kloster. Anders Bach bliver dog boende på gråden indtil sin død. i 1828.Den næste ejer af Børglum Kloster C. M. Rottbøll sælger i 1847 gården til skudehandlerne Peder Mortensen, Jens Christensen Jensen og mølleren på Løkkens Mølle Thomas Bertelsen. Peder Mortensen overtager i 1851 og 1852 de to andre ejeres andele og bliver eneejer af ejendommen. Han udstykker og sælger de efterfølgende år flere grundstykker fra ejendommen, bl.a. to grundstykker til jernstøber Niels Chr. Larsen. I 1853 bygger Peder Mortensen det gamle stuehus om, river en del af det ned og fornyr resten. Udhuslængen er væk på det tidspunkt.  

I 1866 sælger, eller måske rettere overdrager, Peder Mortensen huset og den resterende jord (senere matr. nr. 106, 117, 118 og 119) til sønnen Christen Pedersen.  Christen Pedersen var født i 1830 og var i 1864 blevet han gift med Mette Kirstine Andersen Møller fra Broust. Han har en træhandel på ejendommen, men det har ikke været en stor forretning. Ved folketællingen i 1860 står han som småhandlende. Ejendommen får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 106. Et eller andet går galt i ægteskabet mellem Kristen Pedersen og Mette Kirstine Andersen. De bliver separerede i 1879. Hun overtager matr. nr. 106 og træhandlen, som hun fører videre. Men det går tilsyneladende ikke alt for godt. I 1882 udstykker hun grunden i to parceller matr. nr. 106a og 106b, og sælger den nordlige del, matr. nr. 106b, til Jens Nicolai Christensen, sikkert for at skaffe penge til at leve for. Det går lidt bedre, da sønnen Morten Pedersen bliver gammel nok til at overtage forsørgerrollen. Han bliver fisker. Han bor hos hende ved FT 1890, men stifter selv familie i 1893 og flytter til Kirkegade 2 i 1897. Ved FT 1901 bor Mette Kirstine Andersen til leje på Vrenstedvej 11 (matr. nr. 20g). Hun overlever på hjælp fra familien og fattighjælp. Huset på matr. nr. 106a står tilsyneladende tomt. Det er formentlig blevet for ringe til at bo i. Hun dør i 1902.

Søndergade 28 i nyere tid

På skemaet ved folketællingen i 1901 optræder en rubrik, hvor man skulle angive, om den talte person havde et handicap (døvstum, blind, åndsvag, sindssyg). Her er der ud for Mette Kirstine Andersen angivet et A for åndsvag. Men det virker ikke sandsynligt, at hun skulle have været retarderet i større grad. Hun er gift og lever sammen med Christen Pedersen i 15 år, overtager ejendommen og træhandlen og får ansvaret for de to børn, der bliver boende hos hende i forbindelse med seperationen. Men det kan være, hun har haft et mentalt problem, og at det er grunden til separationen. Den fremgår i øvrigt også af kirkebogen. Her er vielsesdato og -sted streget ud og erstattet af en bemærkning: ”Ikke viede, den foretagne Tillysning ikke længere gyldig”. 

Matr. nr. 106a, sælges i 1905 via auktionsretten til Niels Chr. Nielsen Mørck, der var tømrer. Det er formentlig ham, der river det gamle hus ned og bygger et nyt, der vender nord-syd. Han sælger ejendommen til fisker Ernst Boye i 1906, der efter kun 4 måneder sælger den videre til fisker Lars Michael Sørensen. Han bor der stadig ved folketællingen i 1930. I 1970 købes huset af C J. Helstrup. Om der har været andre ejere herimellem vides ikke.