Matr. nr. 106b

Søndergade 26 o. 1900

Grunden bliver udstykket fra matr. nr. 106 i 1882, hvor Mette Kirstine Andersen Møller er ejer. Hun sælger den til vognmand Jens Nicolai Christiansen. Det er formentlig ham, der bygger hus på grunden, der var ubebygget indtil da. Det har åbenbart været for stor en økonomisk mundfuld. Han sælger i alt fald hurtigt ejendommen videre til Søren Chr. Jensen, der også hurtigt sælger videre – til skomager Niels Christian Fedder i 1885. Niels Christian Fedder må også give op. Ejendommen bliver i 1890 solgt via udlægsskøde fra fogedretten til Christine Nielsen. Billedet viser husrækken Søndergade 22-26 o. 1900. Nr. 26 er det bagerste hus.

Christine Nielsen var født i Furreby i 1834 som datter af husmand og skrædder Niels Christensen. I 1869 bliver hun gift Med husmand Søren Chr. Nielsen fra Saltum. Han køber i 1874 værtshuset Figaro i Løkken og driver det til sin død i 1884. Christine Nielsen driver Figaro videre indtil 1889, hvor hun sælger til garver Mourits Peter Jensen Winther. I 1890 køber hun så matr. nr. 106b. Hun bor i huset sammen med datteren Nicoline Elmine Christensen, som hun havde fået før ægteskabet med Søren Chr. Nielsen, og hvis mand var rejst til Amerika. Christine og datteren klarer sig ved at sy for folk og ved at leje værelser ud. Christine Nielsen dør i 1910 og Nicoline Elmine Christensen arver ejendommen, som hun ejer iondtil sin død i 1841. Hun klarer sig ved forskelligt arbejde, syerske, vaskekone, rullekone og ikke mindst ved at leje værelser ud. I perioder får hun også fattighjælp og til sidst alderdomsunderstøttelse.

Arvingerne sælger i 1946 ejendommen til Chr. Vandkrog, der efter et halvt år sælger den videre til K. Jensen, der ejer den til sin død i 1968..