Matr. nr. 95d

Emil Damgaards butik

Grunden hørte oprindeligt til Niels Hauerslevs Gaard, og var en del af den jord, Frederik Pedersen overtager fra sin far Peder Mortensen i 1866 (matr. nr. 95 og 102). Den er vist ubebygget på matrikelkortet fra 1871. Frederik Pedersen frastykker matr. nr.95a i 1876 og sælger den til Sophus Ingenius Bast, og matr. nr. 102a i 1877 og sælger den til Christian Andersen Møller. Resten, matr. nr. 95b og 102b sælger han i 1881 til maltgjører Christian Christensen.

Christen Christensen var født i Vraa i 1847 og udlært som maltgjører hos Chr. Johansen, der havde virksomhed i den senere Urenholts Gaard. Han flytter til Løkken i 1880 og køber grunden i Søndergade, hvor han bygger maltgøreri og bolig. I 1881 gifter han sig med Mette Marie Thomsen Jensen  Gaarden, der kom fra Ingstrup. De fik 9 børn, hvoraf 3 døde som små. Foruden maltgjørervirksomheden driver han også lidt landbrug og sælger træ. I 1912 køber han sammen med Chr. Johansen huset Vrenstedvej 3 og 5 og Smørkræmmerens Pakhus på tvangsauktion. Han køber efterfølgende Chr. Johansen ud, og deler den erhvervede ejendom mellem 4 af børnene som hjælp til at etablere sig. I 1922 bliver ejendommen i Søndergade delt i 2 dele, matr. nr. 95d/102c, som Emil Damgaard gift med den yngste datter Ingeborg, overtager, og matr. nr. 95b/102b (Vittrupvej4), som han selv beholder. Han dør i 1929.

Emil Damsgaard var bror til Villiam Damsgaard, der havde købmandshandel på Torvet, og som han havde været kommis hos, inden han bliver selvstændig. De kom fra Børglum og var døbt Andersen. Han var født i 1892. Brylluppet med Ingeborg står i 1920. Han indretter købmandsbutik i bygningen ud mod Søndergade. Efter Mette Marie Thomsen Jensens død i 1929 overtager Emil Damsgaard også matr. nr. 95b/102b og ejer herefter hele Christen Christensen tidligere ejendom på Søndergade/Vittrupsvej.

Emil Damsgaard dør i 1956 og Ingeborg driver forretningen videre med hjælp fra sine to sønner Gunnar og Henning Damsgaard. De overtager forretning og ejendom i 1973.