Matr. nr. 95a

Søndergade 20

Grunden hørte oprindeligt til Niels Hauerslevs Gaard, og var en del af den jord, Frederik Pedersen overtager fra sin far Peder Mortensen i 1866 (matr. nr. 95 og 102). Den er vist ubebygget på matrikelkortet fra 1871. Frederik Pedersen frastykker matr. nr.95a i 1876 og sælger den til Sophus Ingenius Bast, der bygger hus på grunden.

Sophus Bast var født i Løkken i 1837 og var søn af skrædder Christoffer Bast. Som dreng kom han ud at sejle fra Slettestrand. I 1857 fik han hyre hos skudehandler Peder Mortensen i Løkken. Han blev skipper i 1860 på sluppen ”Haabet”, som han førte i 30 år, efter Peder Mortensens død for sønnen Michael Mortensen. I 1863 blev han gift med Sophie Botilde Andersen, der var født i Kristiansand i Norge. Efter ”Haabet” var blevet solgt sejlede han med sluppen ”Hensigten”, der blev den sidste skude i Løkken Den blev ophugget i 1908. Før han købte matr. nr. 95a boede Sophus Bast på matr. nr. 14 (Anton Bast Vej 4).

Harald Stensig

Sophus Bast sælger i 1901 ejendommen og flytter til matr. nr. 66c (Sdr. Strandvej 6). Køber er Harald Stensig, der køber den til sin realskole. Det bliver imidlertid kun realskole kort tid i bygningen. Harald Steensig sælger i 1906 til Ernst Boye og rejser til Amerika. Realskolen må lukke, men  bliver året efter genoprettet som aktieselskab, med lokaler på matr. nr. 8x Aasendrup (Søndergade 40). I 1917 køber man Sindahls Gaard og flytter skolen hertil.

Ernst Boye frastykker matr. nr. 95c, som han sælger til Jens Jørgensen i 1910. Den reducerede matr. nr. 95a sælger han i 1911 til Jens Peter Boye, der dog hurtigt sælger den videre til ølbrygger Jens Chr. Johansen. Ejendommen har herefter skiftende ejere. Jens Chr. Johansen fra 1913-18, Anders Sørensen fra 1918-1925 og Hans Chr. Pedersen fra 1925-1931. I 1931 køber vognmand og cementstøbet Søren Christian Christiansen Vandkrog ejendommen via skifteretten. Han ejer den indtil 1942, hvor han sælger til sønnen Aage Vandkrog, der opretter bageri i bygningen. Der er stadig bageri på stedet.

Aage Vandkrogs butik