Matr. nr. 86b

Søndergade 18 (til venstre) o. 1900

Grunden bliver udstykket i 1882, hvor Nicoline Larsen sælger den til Hans Henrik Mølbak, der var stedsøn af skipper Christen Pedersen (Matr. nr. 110, Søndergade 27). Han sælger året efter grunden videre til Laurits Larsen.

Laurits Peter Larsen var født i Løkken i 1853 Faren var Jernstøber Niels Peter Larsen. Han blev oplært som former på jernstøberiet. I 1876 bliver han gift med Cecilie Pedersen fra Bagterp i Sct. Hans Kirke. De første år bor de på matr. nr. 113 (Søndergade 34), naboejendommen til jernstøberiet som Niels Peter Larsen havde købt samme år. I 1883 flytter de så til matr. nr. 86b. Det er formentlig Laurits Peter Larsen, der bygger hus på grunden, Hans Henrik Mølbak ejer den kun kort tid. I 1888 får Laurits Peter Larsen næringsbrev som høker. Det bliver året efter udskiftet med et næringsbrev som detaillist. I 1894 går han konkurs og ejendommen sælges på tvangsauktion. Der kommer ikke acceptable bud fra andre på ejendommen, og kreditorerne  går med til, at Laurits Larsen selv erhverver den. Ved folketællingen 1901 bor han ikke selv i huset. Det er lejet ud til støberiarbejdsmand Anton Jørgensen, hvis kone driver dameskrædderi på stedet. Laurits Larsen er flyttet til Frederikshavn. Han sælger ejendommen til Søren Eriksen Bagterp i 1904.

Søndergade 18 (nr. 2 fra højre) o. 1900

Søren Eriksen var født på gården Bagterp i 1834. Han køber Bagterp i 1875 og driver den indtil han flytter til Løkken i 1904. Gården overtages af en søn. Han bliver gammel, han dør i 1924 90 år gammel. Arvingerne sælger i 1924 ejendommen til Karen Marie Jensen. Hun sælger i 1943 til Georg Damgaard. Damgaard familien ejer ejendommen de næste mange år.