Matr. nr. 86c (12-31)

Christen M. Larsens hus (i midten) o. 1900

Grunden var oprindeligt en del af Niels Hauerslevs skudehandlergård, som Tarald Torchildsen senere blev ejer af. Nicolai Thomsen Jensen købte den af ham i 1819. I 1823 frasælger Nicolai Thomsen Jensen gårdens nordlige pakhus på 7 fag til kaptain Christian Michaelsen. Med i handlen følger et pænt stykke af gårdens grund, hele den nordøstlige del som senere bliver udmatrikuleret som matr. nr. 83, 84, 85 og 86. Søndergade var ikke udskilt som vej dengang, og grundstykket omfattede både areal på begge sider af vejen og det senere vejareal. Christian Michaelsen var stransdtoldopsynsbetjent. Han ombygger pakhuset til bolig og indretter materialerum i den ene ende. Toldvæsenet havde på dette tidpunkt ikke en toldstation i byen, og der har derfor været brug for et sted, hvor man kunne anbringe varer, der var i toldvæsenets varetægt. Huset bliver takseret og brandforsikret i 1823 (vis). Huset vendte øst-vest, var på 7 fag og opført af fyrrebindingsværk med klinede vægge og stråtag. Det var indrettet med 3 stuer, 2 kamre, køkken og hestestald og som nævnt materialehus i vestre ende. Det står i taksationsrapporten, at huset er nyt opført. Men det vender øst-vest og har samme længde som pakhusert, så det er sandsynligt at det bygges på det gamle fundament og materialerne fra det gamle hus genbruges. 

Christian Michaelsen dør i 1834 og huset sælges herefter på aukltion. Højestbydende er efterfølgeren som strandtoldopsynsbetjent Wilhelm Holst, der får skøde på huset i 1836. Han istandsætter huset, og får det omtakseret i 1836. (vis) Forsikringssummen forhøjes væsentligt, men huset har nu også fået spejldøre med indstukne låse og vinduer indlagt i trærammer, som ellers kun skudehadlergårdenens stuehuse havde. Huset er ikke blevet større, og indrtetningen ser også ud til at være den samme. Wilhelm Hoslt bliver i 1839 forflyttet til Lilleheden (Hirtshals) og sælger ejendommen til Peder Toft Larsen.

Christen M. Larsens hus (forrest) o. 1900

Peder Toft Larsen, der var skipper og søn af Lars Christian Toft (der i en periode ejede senere matr. nr. 55). Han var i 1836 blevet gift med Gjertrud Ane Thorchildsdatter, datter af Tarald Thorkildsen, der var møller på Aastrup Mølle, men tidligere havde ejet den skudehandlergård som grunden var udstykket fra. Peder Toft Larsen var skipper på flere Løkkenskuder og drukner i 1861, da han bliver skyllet over bord fra sluppen ”De tvende Brødre”, der lå mellem revlerne på Løkken strand. Enken Gjertrud Ane Toft sælger i 1862 ejendommen og flytter hen til forældrene på Aastrup Mølle. Hun dør i 1863.

Køberen af ejendommen er Christen Mogensen Larsen. Han var født i 1827 som søn af hjulmand Lars Peder Thomsen og lillebror til skudehandler Thomas Larsen. Han var bødker og fisker og havde i 1851 bygget hus med bødkerværksted på matr. nr. 14 (Anton Bast Vej 4). Det sælger han i 1861 til Sophus Bast og køber i stedet for Peter Toft Larsens ejendom i Søndergade. Han river huset ned og bygger et nyt, nord-syd vendt hus ud mod Søndergade. Huset findes ikke i de tilgængelige brandtaksationsprotokoller, men af forsikringsprotokollen fremgår, at det var grundmuret og havde tegltag. Foruden bødker og fisker var Christen Mogensen Larsen også redningsmand, og han bliver skipper for redningsbåden. Christen Mogensen Larsen ejer huset ved matrikuleringen i 1871, hvor ejendommen får matr. nr. 86. Han dør i 1872.

Enken Nicoline Larsen arver ejendommen. I 1882 udstykker hun grunden i 2 parceller matr. nr. 86a og 86b. Matr. nr. 86a bliver hun selv boende i, matr. nr. 86b sælger hun til Hans Henrik Mølbak. I 1889 opdeler hun grunden yderligere. Det nordvestlige hjørne bliver udstykket som matr. nr. 86d, og solgt til Martinus Nielsen. I 1901 sælger hun matr. nr. 86a til sønnen Søren Christensen, men bliver selv boende i huset. Hun dør i 1906.

Søndergade 16 (til venstre) i 1930'erne

Søren Christensen sælger efter morens død huset til Leonora Dorthea Kristensen. Hun bliver gift med fisker Niels Valdeman Ottosen, der via giftemålet bliver ejer af ejendommen. Han sælger til Jens Jørgensen i 1914. Niels Valdemar Ottosen er en af de tre redningsmænd, der drukner ved redningsbådens forlis i 1929. Jens Jørgensen, der var murer, udstykker grunden yderligere i 1916 og sælger matr. nr. 86e, den nordlige del, til Lars Chr. Ottesen. Inden han sælger denne del, har han formentlig revet det gamle hus ned og bygget nyt. Den sydlige del, der får matr. nr. 20c, sælger han i 1919 til Thorvald Larsen. Også her må han have bygget hus, inden han sælger grunden. Grundstykket var ubebygget indtil da. Thorvald Larsen var skrædder, men skifter til at være postbud. Han ejer matr. nr. 20c til 1959. Hans arvinger sælger huset til Viggo Pedersen i 1964.

Søndergade 16 2016