Matr. nr. 111a (110) (12-15/12-67)

Løkken 1807

På dert første kort over Løkken fra 1807 er vist et hus på stedet. Det var ejet af skipper Michel Christensen. Huset lå tæt på Anders Bach skudehandlergård, der oprindeligt var bygget at Anders Pedersen Haverslev o. 1793, men overtaget af Anders Bach, da han blev gift med enken Maren Nielsdatter. Det kan undre, hvorfor Michel Christensen bygger sit hus så langt mod syd, et godt stykke fra bygrænsen på det tidspunkt. Forklaringen kan være, at han har kendt Anders Pedersen og valgt at bygge ved siden, ham og måske på et stykke af den grund, Anders Pedersen købte i 1793 til byggeriet. Ved folketællingen i 1789 var Michel Christensen matros og boede i husstanden hos Anders Haverslevs faster (skudehandler Søren Haverslev enke). Det er sandsynligt de har lært hinanden at kende der. Det er også muligt, at Michel Christensen har sejlet som skipper for Anders Haverslev.  På kortudsnittet ses Michels Christensens hus til højre for Anders Bachs Gaard lige nord for Lerbækken.

Michel Christensen får huset takseret og brandforsikret i 1803 (vis),men det kan godt være blevet bygget nogle år før. Han blev gift i 1795. Hans grundkøb er ikke tinglæst, derfor haves der ikke mere præcise data. Huset var på 6 fag med klinede vægge mod syd og bræddebeklædning mod nord og i enderne og stråtag. I huset fandtes en jernbilæggerovn og en kedel af kobber, formentlig en gruekedel. Det er inventar, man ikke normalt finder i husene på denne tid, og viser, at det er et skipperhus og ikke et fiskerhus. Der vides ikke meget om Michel Christensen ud over at han var skipper. Han blev født i 1763 og gift med Kirsten Nielsdatter i 1795. Michel Christensen dør i 1818 og Kirsten Nielsdatter i 1830. Sønnen Peder Mikkelsen arver huset.

Peder Mikkelsen var født i 1795 som tvilling, men tvillingbroren Christen dør som spæd. I 1797 får han en lillebror, som også kaldes Christen, men han dør som 5-årig af kopper. Peder Mikkelsen overlever epidemien som den eneste tilbageværende af børnene og er derfor enearving, da forældrene dør. Peder Mikkelsen bliver som faren sømand – matros. Han gifter sig umiddelbart efter morens død i 1830 med Karen Frederiksdatter, datter af Bødker Frederich Therchildsen. Hun havde arvet matr. nr. 73 (Torvet 2) og matr. nr. 24 Furreby efter sine forældre, og Peder Mikkelsen bliver ved giftemålet med hende ejer af disse ejendomme. Han bor i huset indtil sin død i 1873. Karen Frederiksdatter dør kort forinden.  Ejendommen får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 110

Peder Mikkelsen og Karen Frederiksdatter har 3 børn. Datteren Kirsten og den yngste søn, Michael bor i huset hos dem, da de dør. Sønnen Christen har købt nabohuset matr. nr. 111 i 1866. Michael Pedersen bliver gift umiddelbart efter forældrene død (i 1874) og bygger hus på Vrenstedvej. Storesøsteren flytter med herhen. Det gamle hus på matr. nr. 110 er formentlig i for dårlig stand til, at de vil blive boende her. Grund og hus overgår til Christen Pedersen, Der formentlig ret hurtigt river det ned. Der er ikke registreret beboere ved folketællingen 1880 og huset er væk på Generalstabens målebordsblad fra 1880’erne (det tidligste geodætiske kort).

Matr. nr. 111

Sønder i By i 1920'erne

Jens Christensen Holmen får skøde på grunden i 1848. Han køber den af skudehandler Peter Mortensen m. fl. Det var oprindelig en del af Andres Bachs ejendom. Han bygger et hus på grunden, der takseres og forsikres i 1848 (vis). Huset var på 9 fag, grundmuret med tegltag og vendte nord syd. det første beboelseshus, der vendte således. Det blev takseret igen i 1856 (vis). Det var nu indrettet med storstue, dagligstue, sovekammer, spisekammer, gang, køkken og sadelmagerværksted. Jens Christensen Holmen var søn af Christian Jensen Holmen og Mette Mouritsdatter på Løkkenskær, men vokset op hos garver og sadelmager Thomas Winther, som hans mor blev gift med efter farens død. Han var udlært i stedfarens forretning og var nyetableret som sadelmagermester, da han bygger hus i 1845, 24 år gammel. Han bliver i 1847 gift med Thorine Johnsdatter, der var norsk.

I 1857 sælger han huset til Hans Gorgius, Løkkens første læge og flyttet til byen, efter han var pensioneret som distriktslæge. Jens Christensen Holmen bygger i stedet for nyt hus på senere matr. nr. 69 (også et nord-syd vendt hus). Der var nu blevet bygget et tørvehus på 8 fag af bindingsværk med stråtag, hvor der også var kostald og lade, og et halvtag i bindingsværk med tegltag til svinestald og hønsehus (vis). Doktor Gorgius sælger huset videre til Christen Pedersen i 1866, og flytter fra byen igen. Der går herefter nogle år, inden Løkken igen får læge.

Der fotograferes foran huset

Christen Pedersen var søn af matros Peder Mikkelsen i nabohuset og også nyetableret, da han køber huset (28 år). Han er på det tidspunkt blevet skipper og netop gift med Mariane Hansdatter fra Sejlstrup, der er 13 år ældre end ham. Hun har en søn fra før de blev gift. Sammen får de en datter, som dør som barn. Han sejler som skipper på flere Løkkenskuder, men bliver fisker, da skudehandelen er ovre og mangeårig sognefoged. Han bor i huset i mange år, til sidst som enkemand. Mariane Hansdatter dør i 1911. I 1920 udstykker han grunden i 2 parceller og sælger den sydlige matr. nr. 111b og 110 til L. P. Pedersen. Han overdrager resten af ejendommen, matr. nr. 111a til Julius Pedersen som gave  i 1921. Julius Pedersen var opvokset i huset. Han var søn af Maren Kirstine Pedersen, der var syerske og logerende hos Christen Pedersen og Mariane Hansdatter fra før 1870 til sin død i 1908. Christen Pedersen flytter ind på det nye alderdomshjem, hvor han dør nogle måneder senere.

Julius Pedersen sælger hurtigt matr. nr. 111a og 110 videre til L. P. Pedersen, som Christen Pedersen havde givet forkøbsret i skødet til Julius Pedersen, og L. P. Pedersen ejer herefter ejer hele Christen Pedersens tidligere ejendom. Hans enke sælger i 1926 ejendommen til A. Olsen, der overdrager den til datteren Petrea Pilegaard som særeje. Matr. nr. 111b sælger hun i 1949 til Christian Brix Kjeldgaard.

Matr. nr 111a og 110 sammenlægges i 1950 matrikulært til matr. nr. 111a. Efter Petrea Pilegaards død i 1960 overdrages ejendommen til Bertha Olesen. Fritz Bredvig køber huset i 1987. Huset er et af de gamle velbevarede huse i Løkken og kaldes i dag ”Sønder i By”. Ude fra fremtræder det formentlig, som det så ud, da Jens Christensen Holmen byggede  det i 1845.

Sønder i By efter 1946