Artikelindeks

Lars Schibsbye

Lars Schibsbye var købmand og konsul i Hjørring. Hjørringkøbmændene har selvfølgelig lavet forretninger med skudehandlerne i Løkken. Hvorfor han så, til forskel fra de andre købmænd i Hjørring, vælger selv at etablere sig i byen vides ikke. Men det førte ikke til at andre fulgte hans eksempel. Grunden til det første pakhus køber han i 24.7.1827 af Peder Mortensen. Pakhuset er færdigopført året efter og takseres og brandforsikres den 28.6.1828 (vis). Det var på 12 fag, grundmuret og med stråtag. I bygningen var indrettet en lille lelighed med stue, kammer og køkken. Og så var der butik og pakbod. I 1837 bygger han yderligere et pakhus (vis). Det var også i grundmur med stråtag og indrettet helt til pakhus. De to bygninger blev lagt med en afstand på 28 alen af brandhensyn.

Schibsbyes Gaard, Nørregade 21 Hjørring o. 1900

Grundmur var udsædvanligt i Løkken i 1828, hvor det første pakhus bygges. Faktisk er Schibsbye pakhus den første bygning i Løkken helt i grundmur. Skudehandler Thomas Chr. Hoffmann havde i 1825 bygget et nyt stuehus med grundmur i sønder side og øster ende og Simon Kristensen Høien i 1826 et hus med grundmur i 2 fag mod syd og i østre ende. Men ellers var alle bygninger i bindingsværk. Og så endda et pakhus. Man kan godt fornemme, at det er en Hjørring købmand med andre traditioner og kapital i ryggen, der etablerer sig. De næste bygninger i ren grundmur kommer først i 1836, hvor skudehandler Jens Christensen Jensen bygger et nyt stuehus, og skipper Peter Toft Bech bygger hus på nabogrunden. Måske er de blevet inspireret af Lars Schibsbyes byggeri.    

Lejligheden i Lars Schibsbyes første pakhus har været til den handelsbetjent, som passede forretningen: Lars Schibsbye boede jo selv i Hjørring. Det har gennem tiderne været forskellige. Navnene på disse kan med rimelig sandsynlighed fastlægges i folketællingsårene, men der kan have været flere. Ved folketællingen i 1934 ser det ud til at have været Gutzon Haugaard.  Men han bor der kun til 1836, hvor han får skudehandlerbevilling og opretter selvstændig forretning i Løkken. Ved folketællingen i 1840 ser det ud til at være Ole Christian Jensen, som der ikke vides noget om.

Ved folketællingen i 1845 er det Anders Buhelt, der bor der med søsteren Hanne Marie Buhelt som husholderske. Han var født i Asdal i 1819 som søn af skipper og skudehandler Augustinus Buhelt, der var indvandret fra Bøhmen i Tjekkiet. Faren havde selv arbejdet for Lars Schibsbye i Hjørring, så kontakten har været der. Anders Buhelt bliver gift med Mette Marie Bach, datter af Jens Nielsen Bach i 1848 og bliver spækhøker. Han drukner i 1860, sammen med sine to svogre, da de er ude at fiske.

I 1852 er det formentlig Lars Peter Sindahl, han er i alt fald handelsbetjent i Løkken på det tidspunkt. Det kan ses af kirkebogen i Asdal, hvor han bliver udlagt som barnefader i januar 1853, da Hanne Marie Buhelt får en datter døbt, som hun har fået uden for ægteskab. Hanne Marie Buhelt blev efter brorens giftemål tjenestepige hos Søren Chr. Jensen og har mødt Lars Peter Sindahl, mens hun var der. De to bliver ikke gift. Lars Peter Sindal gifter sig i stedet for den 1.9.1853 med Annas Kirstine Stephansen fra Viborg. Lars Peter Sindahl var født i Aalborg i 1827, hvor hans far var underofficer. Faren blev senere toldassistent i Løkken.

Lars Schibsbye dør i 1853. Det sker pludseligt, han falder om på gaden i Hjørring.

Lars Peter Sindahl ombygninger og udvidelser

Bygningerne set fra gården o. 1900

Lars Peter Sindahl får skøde på ejendommen den 28.6.1855. Efter han er blevet ejer, går han straks igang med at udbygge gården. Først bygger han et nyt stuehus, orienteret nord-syd (vis). Samtidigt fornyer og udvider han de tidligere huse, så de bliver sammenbygget med det nye stuehus til en samlet gård (vis). Alle husene får ved den lejlighed tegltag.

Det nye stuehus var en stor bygning på 23 fag, indrettet med sal, sovekammer, gæstekamre, spisekammer, køkken, gang, kontor, butik, bing, pakbod og gennemkørselsport, og så var der kælder under en del af bygningen. Det var også en bygning af høj standard, selvfølgelig grundmuret som de gamle bygninger og med gipslofter, tapetserede vægge, spejldøre, store vinduer og hele 8 kakkelovne i rummene. Stuehuset bliver da også takseret til 7040 rigsdaler, i øvrigt næsten samme beløb som stuehuset til Asps Gaard (det senere Badehotel), der var af samme størrelse og bygget i samme periode. Hele gården bliver takseret til ca. 14.000 rigsdaler, og selvom dette beløb ved en senere omtaksation bliver nedsat til 12.200 rigsdaler, så var det en af de højeste ejendomsværdier i Løkken på det tidspunkt.