Matr. nr 85 (12-96)

Søndergade 11 og 13 i begyndelsen af 1930'erne

Pottemager Anders Johan Nielsen bygger i 1856 hus på grunden, som han har erhvervet af Peder Toft Larsen (H 195). Grunden ser ikke ud til at have været bebygget før dette tidspunkt. Huset var på 9 fag, opført af fyrrebindingsværk med tavlemur og tegltag. Det var ikke færdigindrettet, da det blev takseret. Huset vendte nord-syd, kan det ses på matrikelkortet fra 1871. Anders Johan Nielsen sælger i 1860 huset til Niels Christian Mortensen og flytter fra byen.

Niels Christian Mortensen var skomager og fra Skt. Hans Sogn i Hjørring. Han bliver i 1858 gift med Jensine Marie Rubjerg datter af Jens Jensen Ruberg, der tidligere var skudehandler i Lønstrup, men flytter til Løkken med familien i 1837. Inden Niels Christian Mortensen køber Anders Johan Nielsens hus i 1860, boede han sammen med konens familie på matr. nr. 113 længere mod syd ad Søndergade. Han ejer også ejendommen ved matrikuleringen i 1871, hvor den får matr. nr. 85.

Niels Christian Mortensen sælger i 1874 ejendommen til skomager Niels Christian Feder, der i 1880 sælger den videre til skrædder Jens Andersen.  Han udstykker den i 1886 i matr. nr 85a, den sydlige del med 2 fag af huset og matr. nr. 85b, den nordlige del med 5 fag af huset. Matr. nr 85b sælger han til fisker Lars Nielsen Nørgård. Huset ejes fra 1896 til 1925 af skrædder Christen Christensen. Han sælger det til sønnen, fisker Anders Chr. Christensen. Familien ejer det indtil 1986.

Søndergade 11 2016

Mate. nr. 85a beholder Jens Andersen selv, river de 2 fag ned og bygger nyt større hus med kvist (i moderne forstand). Han har formentlig slået for stort brød op, for huset sælges via auktionsretten til Erik Jensen Hansen i 1891. Skrædder Martinus Christensen køber det i 1895 og indretter manufakturhandel. Marinus Christensen bor her indtil sin død i 1938. Han var en fremtrædende borger i byen og medlem af sognerådet fra 1907-25.

Da Tolbodvej udlægges i 1919 via tinglyste deklarationer, er der kun plads til en 5 m bred vej mellem Marinus Christensens hus og Allechs Hotel (tidligere Afholdshotellet).  Bredden på 5 m fastholdes, da man i 1930 forbedrer og udvider vejen mod øst. Tolbodvej udvides til fuld bredde omkring 1970 og huset på matr. nr.85a må i den forbindelse lade livet. Den resterende del af grunden sammenlægges med matr. nr. 85b.