Matr nr. 83b (84) (12-32)

Gavlen af Schuberts hus o. 1900

Skomager Christen Christensen Holst får et hus takseret og brandforsikret i 1823 (vis). Det fremgår ikke af protokollen, om det er et nyt hus, han får forsikret. Han står er som husejer i Løkken i 1919, da han får en søn døbt i Furreby Kirke, så han kan godt allerede have bygget huset på dette tidspunkt.. Huset vendte øst-vest og var på 7 fag, opført af fyrrebindingsværk med klinede vægge og stråtag. Det var indrettet til 2 stuer, 2 kamre, køkken og bryggers. Grunden køber han først i 1826 af kaptajn og toldbetjent Christian Michelsen. Den udgjorde det nordøstlige hjørne af et grundstykke, som Christian Michaels havde købt af Nicolai Thomsen Jensen i 1823, og som strakte sig på begge sider af senere Søndergade. Christen Christensen Holst dør i 1838. I kirkebogen står han som både smed og skomager, så han har åbenbart også arbejdet som smed. Enken Maren Jensdatter bliver boende i huset indtil sin død i 1851, hun ernærer sig som spinderske og syerske..

Huset bliver efterfølgende solgt på auktion i 1852. Her køber Niels Asp Geertsen det. Han sælger det dog straks videre til tømmermester Christen Jensen. Denne mageskifter i 1858 ejendommen med en ejendom i Sønderlyngby tilhørende Peder Pedersen Skive. Han deler huset i 2 dele, som han sælger i 1860-61, selv flytter han til senere matr. nr. 98. De 3 vestligste fag sælger han til tømrer Johan Gottfred Ludvig Schubert, der også bor der ved matrikuleringen i 1871, hvor ejendommen får matr. nr. 83. De 4 østligste fag sælger han til Laurits Christian Thøgersen, der var søn af Thøger Christensen Kobber og matros. Denne dør imidlertid allerede i 1865 i en alder af kun 37 år. Enken Johanne Marie Thøgersen sælger i 1869 huset til bødker Frederik Christian Steffensen, der også bor der ved matrikuleringen, hvor ejendommen får matr. nr. 84.

Søndergade 9 o. 1930

Johan Schubert og Frederik Steffensen med familier bor i de to halvdele af huset i mange år. Forfatteren Jens Thise har fortalt om Johan Schubert i sine erindringer:

 ”En af Faders gode Bekendte var Skibstømrer Schubert. Han var som ung kommen vandrende paa Haandværkets Vegne helt ned fra Svejts og faaet Arbejde i Faders Hjem i Vrensted, hvor man den Sommer byggede Lade. Den mørke Sydlænding med det krusede Haar og de ildfulde Øjne og meget livlige Temperament blev Kæreste med Gaardens Pige, Karen Marie, og de blev senere gift (i 1858) og bosatte sig i Løkken. De blev jævnlig gæster i Hjemmet i Thise. Schubert havde Ord for at være en dygtig Haandværker, men vel endnu mere kendt for den Snarraadighed og Beslutsomhed, hvormed han tog selv den mest kritiske Situation. Der gaar mange Historier om, hvordan han har duperet overlegne Personer ved sin sikre og resolutte Optræden. I Hjemmet opvoksede en stor Børneflok; flere af dem rejste som Voksne til Amerika, og Forældrene var som Gamle en Tur derovre at besøge dem. Da Schubert lå på sit Dødsleje, var Præsten henne at besøge ham, og Schubert talte om Døden som noget slet ikke ukærkomment. Han mente at have faaet udrettet det, som han burde og skulde, og nu maatte saa andre træde til. Da Præsten gik, fulgte Konen ham ud i Forstuen og spurgte ham, hvor han syntes de skulle lægge Manden inden Begravelsen, enten i gangen eller Værkstedet. Uden at de anede det havde Schubert hørt Spørgsmaaket og raabte saa højt, han kunde: ”Jeg vil ligge i Værkstedet”. Der syntes ikke at have været noget Valg for ham. Han følte maaske, at her havde han tilbragt sit Livs bedste Timer i Pagt med Arbejdet og Glæden, og herfra skulde Rejsen gaa til det ukendte Land. Hans Arbejde var hans Stolthed of Ære, og han fortjente at hvile paa Ærens Mark.”  Han dør i 1912.

Magnus Skadelund

I 1921 sælger både Karen Marie Schubert, Johan Schuberts enke, og Frederik Steffensen ejendommene til Chr. Westergård, der sammenlægger dem til matr. nr. 83, som det var inden delingen i 1860. Den sammenlagte matr. nr. 83 bliver i 1931 solgt til Svend Aage Nielsen Bech, der udstykker den i matr. nr. 83a og 83b. 83a er en tom grund, som han bebygger. Hele ejendommen bliver i 1933 overtaget af Vilhelm Weber ved fogedudlægsskøde.  Han sælger i 1934 matr. nr. 83b til Mogens Skadelund. Det gamle hus på grunden rives ned og der bygges ny ejendom med forretning formentlig af Mogens Skadelund, der indretter installationsforretning på stedet. 

Skadelunds butik i 1940'erne