Matr. nr. 83a

Søndergade 7 i 1940'erne

Svend Aage Nielsen Bæk køber matr. nr. 83 af Christen Vestergaard i 1931, udstykker den i matr. nr 83a og 83b og bygger hus på matr. nr. 83a Vilhelm Weber overtager matr. nr. 85a i 1933 ved fogedudlægsskøde. I 1945 sælger han til Verner Thomsen.