Matr. nr. 81b

Lægehuset  o. 1960

Grunden var oprindeligt en del af  Christen Hansen Flørnæs' skudehandlergaard med et pakhus på. Christen Hansen Flørnæs sælger sin skudehandlergård til Peder Mortensen Møller i 1803. Han opdeler gården og sælger i 1810 pakhuset videre til skudehandler Christen Jensen, der integrerer det i den skudehandlergård, han efterfølgende bygger sydøst for pakhuset. Christen Jensens gård overtages efter hans død af sønnen Nicolai Thomsen Jensen og efter dennes fallit af Søren Chr. Jensen. Efter hans død i 1875 udstykker enken Inger Marie Berthelsen gården i matr. nr. 81a, 81b og 81c. Matr. nr. 81c med Christen Hansen Flørnæs' gamle pakhus, lå ud mod senere Søndergade. Møstingsvej, der går i sydkanten af grunden, var ikke anlagt på dette tidspunkt, men det bliver den som led i de videre udstykninger formentlig i 1884.

Inger Marie Berthelsen sælger matr. nr. 81b til Interessentskabet for opførelse af en Lægebolig i Løkken i 1877. De river det gamle pakhus, der vendte øst-vest, ned og opfører et lægehus, der vendte nord syd og lå ud mod Søndergade i 1877/78. Det lykkes at få en læge, Emil Weyvard, til at etablere sig i byen. Huset sælges i 1912 til sønnen Aage Weyvard. Der er herefter lægebolig og klinik på stedet indtil 1963, hvor sparekassen ”bytter gårde” med læge E. Bjerre Jørgensen. Han får sparekassens bygning på den anden side af Søndergade (matr. nr. 82b) og indretter konsultation og lægebolig her. Sparekassen overtager det gamle lægehus, river det ned og bygger ny sparekasse.