Matr. nr. 73c (12-11c)

Søndergade 1 o. 1900, matr. nr 73a bagerst, 73c forrest

Ejendommen bestod oprindeligt af de 4 vestlige fag af Stuehuset til Christen Hansens skudehandlergård med tilhørende grundstykke. Skudehandlergården blev opdelt i 3 dele, da Karen Frederiksdatter arvede den i 1826. Jens Pedersen Kronholm købte den vestlige del i 1825. Jens Pedersen Kronholm blev i 1819 gift med Johanne Jacobsdatter. Han var på det tidspunkt gårdmand i Kronholm i Rubjerg, deraf navnet. Han bliver i taksationsprotokollen og i kirkebogen ved sin død kaldt Jens Pedersen Møller. Johanne Jacobsdatter var tjenestepige i Løkken og 13 år ældre end ham. Jens Pedersen Kronholm køber huset i Løkken i 1825 og bliver fisker og daglejer. Huset takseres og forsikres i 1848. Det var på 4 fag med teglmur i søndre side,  bindingsværk med klinede vægge mod nord og bræddebeklædning i vestenden og var indrettet med dagligstue, sovekammer, køkken, spisekammer og bryggers.

På trods af aldersforskellen overlever Johanne Jacobsdatter ham. Jens Pedersen Kronholm (eller Møller) dør i 1850. Johanne Jacobsdatter sælger i 1854 ejendommen til skudehandler Jens Christensen Jensen (efter hans konkurs). Hun bliver selv boende i huset indtil sin død i 1857 (betinget i skødet).Jens Christensen Jensen får bygget en ny sidefløj ud mod den senere Søndergade, der takseres og forsikres i 1853 (F 198), så han har haft en aftale med Johanne Jakobsdatter før der skrives skøde. I taksationsprotokollen står at tilbygningen er ejet af Blichfeldt til Aldershøj og forpagtet til Jens Christensen Jensen så det er sikkert førstnævnte, der har finansieret byggeriet. Aldershøj var en mølle i Hjørring. Rasmus Christian Blichfeld ejede også Hotel Skandinavien i Hjørring. Sidefløjen var på 14 fag, grundmuret og med stråtag. Det var indrettet med storstue, dagligstue, sovekammer, børnekammer, gæstekammer, gang, spisekammer, køkken med komfur, bryggers, bageri med skorsten og bageovn, bagestue og svendekammer. Bageriet forpagtedes ud til bager Julius Metz. Den 5.1.1855 sælger Jens Christensen Jensen Johanne Jacobdatters hus til Skudehandler Søren Chr. Jensen og den 1.3.1855 også resten af ejendommen med bageriet.

Jens Christensen Jensen og hans kone Charlotte Amalie Beck får bevilget separation den 25.2.1855. Hun dør den 5.11.1855 og han den 23.11.1855. Søren Chr. Jensen, sælger ejendommen videre til Nicolaj Thomsen Jensen i 1859. Nicolaj Jensen går imidlertid konkurs igen i 1864, og huset sælges i 1866 på tyvangsauktion til bager Vilhelm Nebbe. Denne handel er Søren Chr. Jensen indblandet i, for det er ham, der var højestbydende på auktionen og som overdrager ejendommen videre til Nebbe.De bliver så uenige om handlen, at de fører sag mod hinanden. Der fortælles oven i købet om en episode, hvor Nebbe truer Søren Chr. Jensen med en knív. Det ender med, at Nebbe sælger huset videre til Skipper Thomas Jensen Støve i 1867. Denne køber samtidigt den midterste del af Christen Hansens skudehandlergård, og de to dele får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr 73.

Østergaards bageri o. 1930

Matr. nr. 73 bliver i 1873 udstykket i 3 dele 73a, 73b og 73c, hvor 73a var hjørnegrunden med de 4 nordligste fag af den nord-syd vendte bygning fra 1853, 73 b var den oprindelige midterste del af Christen Hansens stuehus og 73c var de 10 sydligste fag af huset ud mod Søndergade med bageriet, samt den oprindelige vestlige del af Christen Hansen stuehus.

73c sælger Thomas Støve til Bager Andreas Torvald Neve i 1871. Denne sælger det videre til bager Søren Peter Larsen i 1884, men køber det tilbage i 1893. I 1899 sælger han det til Emma Neve, der sikkert var en søster. Emma Neve ansætter Peder Jensen som bageribestyrer, og de bliver gift i 1901. Hun er 15 år ældre end ham. Peder Jensen sælger bageriet i 1911 og det har herefter forskellige ejere indtil Chr. Østergaard køber det i 1918.

73 a sælger Thomas Støve i 1879 til Mouritz Winther, der ejer huset indtil kort før sin død i 1894. I 1896 bliver huset overtaget af Emma Petrea Larsen, der bor der indtil 1927, hvor hun sælger til bager Chr. Østergaard. Lærerinde Ida Kaas bor som logerende hos Emma Larsen.

Bager Chr. Østergaard bygger nyt bageri med konditori i 1927, den karakteristiske bygning med skrå front ud mod Torvet. Matr. nr. 73a og 73c sammenlægges matrikulært til 73c i 1928. Chr. Østergaard driver forretning på stedet indtil 1960.

Vand i gaden