Matr. nr 82c

Luftfoto af biografbygningen

Grunden omfatter Strandhotellets indkørsel mod Søndergade og en del af grunden bagved. Den udstykkes i 1946 fra matr. nr. 82a som matr. nr.82c og sælges til installatør Mogens Skadelund, der bygger ny biograf på stedet. Hotellets gamle bagbygninger nedrives i forbindelse med nybyggeriet.