Matr. nr 71og 72 (12-4/12-26)

Missionshuset o. 1913

Grunden var oprindeligt en del af den skudehandlergård, som Anders Bach byggede i 1792. og som i 1809 blev opkøbt af staten til magasin for kornet til Norge - det såkaldte Kongelige Magasin. På grunden og nabogrunden matr. nr. 70 lå den søndre af gårdens 2 øst-vest vendte længer. Den nordre længe, stuehuset lå nord for nuværende Sdr. Strandvej (matr. nr. 68 og 69)

Anders Bachs Gaard blev takseret og brandforsikret i 1799. Det søndre hus var på 14 fag bygget af bindingsværk med klinede vægge beklædt med træ mod syd og i enderne og havde som stuehuset stråtag (vis). Huset var indrettet  til pakhus, stald, lade og karlekammer. I 1818 blev huset takseret igen. Det var nu ejet af skudehandler Christen Jensen, som havde købt magasinerne på auktion efter krigens ophør. Huset var stadig på14 fag og indrettet til pakhus og stald (vis). Huset blev takseret igen i 1823, hvor Christen Jensens søn Nicolai Jensen, der også var skudehandler, havde overtaget ejendommen (vis). Det var nu educeret til 9 fag og alene indrettet til pakhus. Bygningen har på dette tidspunkt ikke været i særlig god stand. Den blev kun takseret til 40 rigsdalere.

Ved folketællingen i 1834 bor Johanne Jacobsdatter i huset, som da må være ombygget til beboelseshus. Hun var fra Tornby og bor der sammen med sine 2 børn, som hun havde fået uden for ægteskab og ernærer sig som væverske. Pengene har nok været små, så hun bor sikkert til leje hos Nicolai Thomsen Jensen. I 1837 bliver hun gift med faderen til et af sine børn, Jens Thomsen, der var fisker og sjover (arbejdsmand), som der står i kirkebogen. Han blev kaldt Grønlænder, hvorfor vides ikke (hans stammede fra Ingstrup). Men han har måske sejlet i sine unge dage og været på Grønland. Jens Thomsen køber på et eller andet tidspunkt huset af Nicolai Thomsen Jensen. Handlen er ikke indført i skøde- og panteprotokollen, så tidspunktet kendes ikke. I 1849-50 opdeler Jens Thomsen huset i 2 dele med henblik på salg, formentlig for at skaffe penge til at leve for. både han og konen dør som almisselemmer.

Matr. nr. 71

Den vestlige del på 4 fag, der ved matrikuleringen i 1871 får matr. nr. 71, sælger han i 1851 til Lautits Glistrup, der via giftemål med Helene Juul var blevet ejer af ejendommen på den nordlige side af senere Sdr. Strandvej (matr. nr 68). Jens Thomsen bliver selv boende i huset til sin død i 1856, det betinger han sig ret til i skødet.  Johanne Jacobsdatter er død på dette tidspunkt, hun døde i 1850. Jens Thomsen dør i 1856. Matr. nr. 71 har herefter samme ejer som matr. nr. 66 helt frem til husene rives ned.. De to husdele matr. nr. 71 og 72 derimod får først samme ejer, da Jens Julius Knudsen i 1894 køber matr. nr. 66 og 71 af Thor Sørensen. 

Matr. nr. 72

Den østlige del afhuset, som ved matrikuleringen i 1871 får matr. nr. 72, sælger Jens Thomsen til Niels Chr. Knudsen formentlig i 1849, han bor der med familie ved folketællingen i 1850. Handlen er ikke registreret i skøde- og panteprotokollen, så det nøjagtige tidspunkt kendes ikke, men Jens Chr. Knudsen blev gift i 1849 og har formentlig købt hus umiddelbart i forbindelse hermed

Efter Jens Thomsens død overtager Niels Chr. Knudsen matr. nr. 72. Huset er, inden Jens Thomsen begynder at stykke det op og sælge en del af det, stadig på 9 fag og vurderet til 40 rigsdaler, kan man se i forsikringsprotokollerne. Matr. nr. 72 bliver ombygget og istandsat, efter Niels Chr. Knudsen er blevet ejer. Der må være blevet gennemført en ny taksation af huset efter ombygningen, men den findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokoller. I Forsikringsprotokollen kan man se, at for-sikringssummen forhøjes til 250 Rigsdaler i 1861.

Missionshuset set fra Søndergade

Niels Christian Knudsen havde tilnavnet ”Ulv” og var også fisker og daglejer. Baggrunden for tilnavnet kendes ikke. Han var født uden for ægteskab af Maren Nielsdatter. Inden flytningen boede han og familien i et hus på matr. nr. 8 (Carl Jensens Vej 6). Niels Chr. Knudsen blev gift med Kirsten Jensdatter fra Vrensted i 1849, og det er sikkert anledningen til, at han flytter. Moderen og søsteren og et fattiglem, der boede hos familien på Carl Jensens Vej flytter dog med, så grunden har måske været, at huset på Carl Jensens Vej var for dårligt. Det bliver efterfølgende revet med. 

Matr. nr. 72 bliver ombygget og istandsat, efter Niels Chr. Knudsen er blevet ejer. Der må være blevet gennemført en ny taksation af huset efter ombygningen, men den findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokoller. I Forsikringsprotokollen kan man se, at forsikringssummen forhøjes til 250 Rigsdaler i 1861.Niels Chr. Knudsen dør i 1873. Enken Kirstine Jensdatter bliver boende i huset med sine to voksne børn. Datteren Mette Marie Knudsen bliver gift med sømand og fisker Christen Holm i 1880. Hende og manden bliver boende hos moderen. Sønnen Thomas Peder Knudsen stifter også familie og flytter hjemmefra. Christen Holm dør tidligt, formentlig i begyndelsen af 1890’erne. Hans død er ikke registreret i kirkebogen, så han er sikkert blevet på havet.

Efter Christen Holms død, er det Mette Marie Knudsen søn, Jens Julius Knudsen, der bliver forsørger. Han køber matr. nr. 72 af bedstemoren i 1894, og kort tid efter også tidligere Figaro (matr. nr. 68) på den anden side af Sdr. Strandvej, herunder også matr. nr 71, som ejermæssigt stadig hører sammen med matr. nr. 68. Jens Julius Knudsen er på dette tidspunkt kun 23 år. Han var som stedfaren og bedstefaren fisker og må have tjent godt på fiskeriet. Bedstemoren, Kirsten Jensdatter, og moren Mette Marie Holm flytter, så vidt det kan ses, over til Jens Julius Knudsen i matr. nr. 68. Kirsten Jensdatter blev gammel hun dør i 1914 91 år gammel. Mette Marie Holm dør i 1923. Hvem der bor i matr. nr. 71 og 72, efter Jens Julius Knudsen er blevet ejer kan ikke ses.

Søndergade 6 med Tatol forretning

Jens Julius Knudsen sælger i 1906 matr. nr. 71 og 72 til indremissionær Laust Bruun. Da et huset revet ned. Der bygges i 1907 missionshus på grunden. Ejer ved gavebrev bliver i 1917 Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Missionshuset sælges i 1929 til snedker P Krogh Geneser. Indre Mission bygger i stedet for missionshus på Søren Madsens Vej. Det er formentlig for at komme til et roligere sted. P. Krogh Geneser sælger i 1958 til Poul Kjær. Huset rummede i en periode lokalredaktionen for Vendsyssel Tidende.

Matr. nr. 71 og 72 blev sammenlagt til matr. nr. 71 i 1950.

Søndergade med lokalredaktion for Vendsyssel Tidende