Matr. nr.68b og 69 (12-82)


Nordenden af Jens Chr. Holmens hus 1895

På grunden lå oprindeligt den østlige del af stuehuset i den skudehandlergård, Anders Bach byggede i 1792, og som i 1809 blev opkøbt af staten og indrettet til kornmagasin under Englandskrigen 1807-14. Efter krigen købte skudehandler Christen Jensen magasinbygningerne på auktion i 1816. 17 fag af det tidligere stuehus solgte han i 1818 til Johanne Jacobsen, der var datter af skudehandler Niels Jacobsen. Hendes del af huset blev takseret i 1818, det havde lade i den østlige ende. Denne del, de 3 østligste fag sælger hun i 1831 til handelsmand Stephan Iversen. Efter flere ejere køber skudehandler Niels Asp Gertsen det i 1854 til brug som pakhus. Han får det brandforsikret (vis). Niels Asp Gertsen dør i 1855 og enken Karen Marie Pedersen sælger pakhuset til Sadelmager Jens Christensen Holmen i 1857.

Jens Christensen Holmen var født i 1821, som søn af Christen Jensen Holmen og Mette Mouritsdatter på Løkkenskær. Moren bliver efter farens død gift med sadelmager og garver Thomas Winther, og Jens Holmen bliver udlært som sadelmager hos stedfaren. I 1848 bygger han det første beboelseshus i Løkken, der vender nord-syd. Det lå på senere matr. nr. 111 (Søndergade 27) og findes stadigt (”Sønder i By”). I 1849 bliver han gift med norske Thorine Johnsdatter. Huset syd i byen sælger han i 1857 til læge Hans Gorgius og køber i stedet for den tidligere lade på hjørnet af Søndergade og Sdr. Strandvej.

Nordre halvdel af huset 1815-20

Jens Holmen river den gamle bygning ned og bygger et nyt hus, der også, som det første han byggede, vender nord-syd. Han får det i første omgang takseret inden det er færdigt (vis). Det omtakseres, da det er færdugt (vis). De 2 vestligste fag af det gamle hus bevares, så det nye hus var sammenbygget med Laurits Glistrups hus i en vinkel. Huset var på 12 fag, grundmuret og med stråtag. Det var indrettet med storstue, dagligstue, sovekammer, gæstekammer, spisekammer, gang, saltkammer, køkken med komfur, bryggers og sadelmagerværksted. 4 af værelserne havde gipsede lofter. Ved matrikuleringen i 1871 får grunden matr. nr. 69.

Jens Holmen dør i 1885, og enken Thorine Johnsdatter sælger i 1893 ejendommen til snedker Niels Lauritz Larsen, der forud har boet som lejer i huset. Hun bliver nu lejer til sin død i 1897. Niels Lauritz Larsen sælger til Købmand Carl Degner i 1900, men han går konkurs efter kort tid. Niels Ottinus Valentinusen køber ejendommen af konkursboet,

Niels Valentinusen var fisker og født i 1863 i Furreby. Hvor hans forældre Valentinus Pedersen og Maren Steensen boede på det tidspunkt. I 1875 flyttede de til ”Hans og Mines hus”. Niels Valentinusen stiftede familie i 1887, hvor han blev gift med Madsine Petrine Jacobsen. Han byggede hus på den anden side af Ndr. Strandvej (matr. nr. 20ax Furreby, Ndr. Strandvej 2). Huset sælger han i 1896 til broren Christian Peter Valentinusen, og flytter til Nørregade 14. Efter købmands Degners konkurs køber han Jens Holmens hus i Søndergade. Niels Valentinusen dør i 1907 43 år gammel. Enken Madsine Jacobsen sælger ejendommen til fisker Anders Sørensen.

I 1911 køber Jens Thøgersen Grønborg ejendommen. Han køber i 1913 også en del af nabogrunden (matr. nr. 68b) af Jens Julius Knudsen og opfører den nuværende forretningsejendom på hjørnet. Bygningen, der rummede Figaro, og den sydlige halvdel af Jens Holmens hus må i den forbindelse lade livet. Han indretter boghandel i bygningen.

Grønborgs butik

Jens Thøgersen Grønborg var født i Hvilshøj ved Brønderslev. Han kom til Løkken omkring 1805 og etablerer først boghandel i Søndergade 11. Jens Thøgersen Grønborg får ikke mange år som boghandler på den nye adresse. Han dør i 1917 42 år gammel, og enken Laura Petrea Hansen, der var fynbo, overtager ejendom og forretning efter ham. Efter hendes død i 1959 overtager sønnen Aage Grønborg forretningen.

Matr. nr. 69 bliver i 1916 udstykket i matr. nr. 69a og 69b. 69b med den nordlige halvdel af Jens Holmens hus sælger Jens Thøgersen Grønborg i 1917 til bogbinder Edvard Larsen, der allerede året efter sælger denne ejendom til gartner Christian Christiansen. Han river det gamle hus ned og bygger forretningsejendom i forlængelse af Grønborgs ejendom omkring 1920. Christian Christiansen dør i 1939, og enken Hansine Kirstine Christiansen sælger ejendommen til Aage Grønborg.

Matr. nr.68b, 69a og 69b bliver senere sammenlagt til 68b.

Søndergade 2 set fra Torvet o. 1930