Artikelindeks

Matr, nr.34 (46) (12-19/12-54)

Hotel Klitbakken hed indtil 1907 Gæstgivergaarden og er Løkkens gamle hotel/kro. Initiativet til at oprette en gæstgivergård blev taget af garver Thomas Winther. Han kom som ung garversvend til Løkken fra Hjørring i begyndelsen af 1830'erne. I 1835 blev han gift med Mette Mouritsdatter, der var enke og ejede et hus lidt nord for den plads, der senere blev til Torvet. Her indrettede han han kro og gæstgiveri. Det gik åbenbart godt, for i 1846 bygger han en tilbygning på 12 fag i forlængelse af det gamle hus mod øst . Men den udvidede krobygning viste sig også at være for lille, så I 1851 rev han det gamle hus ned, forlængede bygningen far 1846 til 21 fag og ombyggede stedet til en egentlig gæstgivergaard. Bygningen blev opført i grundmur, som man var begyndt at anvende i stedet for bindingsværk på det tidspunkt. Der blev stadig anvendt stråtag, dog modereret med to rækker tagsten nederst mod tagskægget. Midt på mod nord bliv der bygget en tværfløj på 4 fag på (blev dengang kaldt en quist). Stuerne var med gipsede lofter og dørene var spejldøre med indstukne låse. Det var noget man kun brugte i finere huse, standarden skulle være i orden. 

Gæstgivergården o. 1900, hvor den så lidt forfalden ud

Gæstgivergaarden havde de første år hurtigt skiftende ejere. Thomas Winther solgte den i 1853. Han havde samtidigt med byggeriet af Gæstgivergaarden også bygget garveri på grunden mod syd, som han havde købt af Thomas Larsen. Her flyttede han hen. Køber af Gæstgivergaarden var bager Marinus Koktved Rasmussen. Han solgte den igen efter kun 3 år til farver Christian Severin Lund, der efter 6 år solgte ejendommen videre til bager Anders Peter Andersen i 1862. Med ham fik Gæstgivergaarden en solid ejer. Han ejede og drev den til sin død, og efter ham tog sønnen over. Familien ejede stedet til 1888.

På trods af den korte tid, han ejede Gæstgivergaarden, foretog Marinus Koktved Rasmussen flere udvidelser. Han byggede et bageri vest for hovedbygningen, en gæstestald på den anden side af vejen ved siden af Asps gård (den beholdt han og ombyggede til bageri, da han solgte Gæstgivergaarden) og så forlængede han kvisten mod nord, så dert kunne indrettes billardstue. Christian Severin Lund ombyggede bageriet til gæstestald og udvidede denne bygning med lokum og hønsehus.

Gæstgivergaarden 1905-06, hvor den er fin istandsat

Da Anders Peder Andersen overtog Gæstgivergaarden i 1862 var den indrettet med 3 gæstekamre, skænkestue, krostue, gæstestue, billiardstue, en køkkenafdeling med bl.a. en folkestue og en afdeling for gæstgiverfamilien. Skænkestuen lå til venstre, når man kom ind i gangen, til den anden side lå den finere beværtning for byens borgere og tilrejsende, som der ikke var så mange af dengang. I 1871 udvidede han yderligere mod nord. Den nordre kvist blev forlænget, så der kunne indrettes dansesal, og der blev bygget et nordre hus på 8 fag vinkleret på kvisten (dvs orienteret øst-vest). Her blev der indrettet gæstekammeer, rullestue, vinkammer, svinesti, hønsehus og kostald. Det er formentlig også i hans tid at overetagen bliver udnyttet. Der blev bygget kvist (i moderne forstand) både mod syd og nord, og stråtaget erstattes af tegl og skiffer. Bygningen får det udseende, man kan se på de ældste fotos af Gæstgivergaarden

 I 1888 sælger Anders Peder Andersens søn Andreas Andersen Gæstgivergaarden til Mourits Winther, der var Thomas Winthers plejesøn. Han var garver som plejefaren og havde arvet garveriet på nabogrunden. Han driver Gæstgivergaarden via forpagter, men det har åbenbart knebet med at få det til at løbe rundt, for forpagterne skifter hurtigt. Mourits Winter dør i 1894. Efter et par ejerskifter køber Carl Elias Christensen Gæstgivergaarden i 1900. Efterfølgende køber han også Badehotellet og de to hoteller drives i en periode sammen. Han var en dynamisk mand, der ikke alene arbejde på at udvikle og forbedre de to hoteller, men også gjorde en indsats for at forbedre forholdene i Løkken, så byen kunne fremtræde pænere over for badegæsterne. Han havde formentlg planer om en større udvidelse af Gæstgivergaarden, for han opkøber nabogrundene, bl.a. matr nr 34, nabogrunden mod nord. Det bliver dog kun til en udvidelse med en parallelfløj nord for hovedbygningen. I 1907 Sælger han Gæstgivergaarden til Christen Damsgaard, der var købmand i Børglum.

Hotel Klitbakken efter ombygningen

Christen Damsgaard moderniserer den gamle hovebygning og omdøber Gæstgivergaarden til Hotel Klitbakken. Men han har åbenbart investeret over evne, for han går konkurs efter kun en sæson. Konkursboet overtages af P. C. Damgaard, der ejer og driver den frem til 1919. Hotellet handles derefter et par gange, men købes i 1920 af Otto Christian Hedegaard, der driver det som afholdshotel frem til 1931. Han sælger til Margrethe Søborg, der dog hurtigt sælger videre til Christian Christiansen. Han fortager en større ombygning af hotellet i 1933. Hovedbygningen bliver kortet af ud mod Nørregade, i forbindelse med at denne rettes ud og asfalteres. Og så bygges der  ny facadebygning ud mod Nørregade. Christian Christiansen sælger i 1937 hotellet til Christian Tverstrup Sørensen, der ejer det til 1945. Efter et par ejerskifte køber Kathrine Lundstrøm det i 1949.Hotel Klitbakken ombygges i nyere tid flere gange, men den gamle hovedbygning er stadig kernen i bygningskomplekset, og noget af den gamle facade kan stadig ses, når man ser hotellet fra syd.